Specialty: Testamente og arv

Advokatsekretær Anna Grethe Simonsen
Anna Grethe Simonsen Advokatsekretær
Direkte:
87 32 81 03
E-mail:
ags@advokatgruppen.dk
Brigitte Skovgaard testamente advokatsekretær
Brigitte Skovgaard Advokatsekretær
Direkte:
76 28 14 70
E-mail:
bsk@advokatgruppen.dk
Victoria Nørgaard Advokatfuldmægtig advokatgruppen skilsmisseret
Victoria Nørgaard Advokatfuldmægtig
Direkte:
76 28 14 72
Mobil:
29 60 11 11
E-mail:
vn@advokatgruppen.dk
Anna Wendelboe Hansen Advokat
Direkte:
76 28 14 77
Mobil:
21 24 24 14
E-mail:
awh@advokatgruppen.dk
Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Katrine Borghesi Mogensen Advokat (L), partner, aut. bobestyrer, medhjælper i gældssaneringssager
Direkte:
76 28 14 23
E-mail:
km@advokatgruppen.dk
Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Jørgen Merrild Bie Advokat (H), aut. bobestyrer, aut. bobehandler, beneficeret forsvarer, partner
Direkte:
76 28 14 26
E-mail:
jmb@advokatgruppen.dk
Helle Brandt Advokat, aut. bobehandler, mediator, partner
Direkte:
76 28 14 38
Mobil:
20 43 29 03
E-mail:
hhb@advokatgruppen.dk