Konkurs og rekonstruktion

Som kreditor kan der være flere gode grunde til at begære en skyldner konkurs. Det kan f.eks. efter forgæves inddrivelse eller retsforfølgning vise sig, at skyldner er insolvent, dvs. ikke kan betale, hvad der skyldes.

Hvad betyder konkurs?

  1. For det første vil afsigelse af konkursdekret føre til, at alle værdier og aktiver som det konkursramte selskab ejer på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, skal fordeles mellem kreditorerne. Som kreditor kan du anmelde dit krav i konkursboet og opnå dividende af det skyldige beløb. Konkursloven opstiller en rangfølge mellem kravene, hvor f.eks. lønmodtagerkrav er fortrinsstillet almindelig simple kreditorkrav.
  2. Når konkursdekretet er afsagt i skifteretten, vil skifteretten udpege en kurator. Kurators opgave er bl.a. at undersøge, om skyldner umiddelbart op til konkursen har foretaget dispositioner, som kan omstødes. Hvis der foreligger sådanne omstødelige dispositioner, kan der hentes værdier tilbage til konkursboet, som derved bliver en del af den pulje, som skal udloddes til kreditorerne.
  3. Endelig vil kurator i sin behandling af konkursboet undersøge, om der er foretaget dispositioner, som kan karakteriseres som groft uforsvarlig forretningsførelse.

Er dette tilfældet kan den konkursramte virksomheds ledelse pålægges en konkurskarantæne i op til 3 år. I denne periode må den, der er pålagt konkurskarantæne, ikke agere som ledelse i et selskab med begrænset hæftelse, men må godt drive virksomhed med personlig hæftelse.

For at begære en skyldner konkurs, skal du indbetale en retsafgift på 1.500 kr., samt stille en sikkerhed for sagens omkostninger på 30.000 kr. ( I Sø- og Handelsretten er sikkerhedsstillelsen dog 40.000 kr.).

Lad vores dygtige advokater hjælpe dig

Vores advokater har stor erfaring med konkurs, og du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis, uforpligtende snak om din sag.

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!