Persondata

Vi er alle i kontakt med persondata hver eneste dag – det er jeres virksomhed også

EU’s forordning om beskyttelse og behandling af persondata træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningens formål er at bringe beskyttelsen og behandlingen af persondata i EU op på et højt, ensartet niveau.

Det fremgår af forordningen, at den indeholder væsentlige opstramninger mht. krav til virksomheders kendskab til og behandling af persondata, datasikkerhed, tildeling af rettigheder til de personer, hvis data er registreret, indberetning ved sikkerhedsbrud, dokumentation for overholdelse af forordningen samt sanktioner. Samtidig lægger forordningen op til, at mindre virksomheder kan undtages fra nogle af kravene.

Mange at forordningens bestemmelser er dog meget generelt formuleret, og derfor afventes dels en ny persondatalov, der forventes fremsat i oktober 2017, dels en række præciserende vejledninger, som efter planen skal komme fra september 2017 og frem til januar 2018 fra Justitsministeriet og Datatilsynet.