Familieret

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Vi kan hjælpe dig med
 2. Specialister i familieret
 3. Få hjælp til forældremyndighedssager før,i og efter Familieretshuset
 4. Barnets bopæl og samvær
 5. Lad os hjælpe dig med ægteskab, ægtepagt og skilsmisse
 6. Lad os lave dit testamente

 

Vi kan hjælpe dig med

 • ægtepagter
 • samejeoverenskomster
 • indgåelse af ægteskab
 • papirløst samliv separation, skilsmisse
 • samlivsophævelse og pensionsspørgsmål

 

Specialister i familieret

Der er ofte store følelser og nære relationer på spil, når der opstår splid i de forhold, der burde være bygget på kærlighed. Nogle gange går situationen så meget i hårdknude, at retslige instanser må til, før der kan findes en løsning.

Familieret er den del af lovgivningen, som kommer allertættest på os som mennesker, for det er her, vores samliv, følelser og familiære forhold bliver reguleret juridisk.

Det er næsten aldrig en god oplevelse at skulle håndtere familielivet gennem jura. Det er ikke desto mindre tilfældet for de tusindvis af danskere, der hver dag søger hjælp hos en familieretsadvokat, når de har brug for juridisk bistand til:

 • skilsmisser
 • forældremyndighedssager
 • ægtepagter
 • testamenter

Netop på grund af følelser og relationer er det en god idé at alliere sig med en advokat. En advokat kan nemlig holde hovedet koldt og øjnene på bolden.

Få hjælp til forældremyndighedssager før, i og efter familieretshuset

Ønsker du at ændre i forældremyndigheden, skal du starte en forældremyndighedssag i Familieretshuset. Her kan du med dit NemID udfylde en ansøgning, hvorefter du og den anden forældre vil blive indkaldt til et møde.

Her vil Familieretshusets sagsbehandler forsøge at opnå enighed mellem forældrene, og hvis ikke det sker, kommer sagen for Familieretten.

Du har ret til at medbringe din advokat til mødet med Familieretshuset. Det kan være en god idé, så du får hjælp og rådgivning til alle de væsentlige aspekter, inden du indgår bindende aftaler. Du bør dog informere både Familieretshuset og den anden part, hvis du medbringer en advokat.

Vær opmærksom på, at der skal meget tungtvejende argumenter til, hvis Familieretten skal ophæve den fælles forældremyndighed ved tvang. Når det så er sagt, er det altid barnets tarv, der kommer først, når Familieretten træffer afgørelser.

Barnets bopæl og samvær

I forbindelse med ’skilsmissen’ – med eller uden foregående ægteskab – skal I finde ud af, hvor barnet skal have sin bopæl. Det vil sige, I enten skal beslutte, at at én bliver bopælsforælder, og én bliver samværsforælder. I kan dog også begge være bopælsforældre (delt bopæl).

Bopælsforælderen har nogle fordele. Eksempelvis vil bopælsforælderen få  retten til at flytte rundt i landet uden at involvere den anden part. Ligesom børnepenge og -bidrag hører til bopælen. Det betyder, at der nemt kan opstå stridigheder, når bopælen skal findes.

Det er også i Familieretshuset, at stridigheder om barnets bopæl i første gang skal afklares, hvor Familieretshuset skal oplyse sagen. Kan I ikke komme til enighed her, vil Familieretshuset indbringe sagen for Familieretten, som skal træffe en afgørelse. Inden det når så langt, kan du med fordel tage kontakt til en advokat.

Kontakt os, hvis du ønsker at starte en forældremyndigheds- eller bopælssag – så tilbyder vi en gratis vurdering af din sag. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du også få fri proces – altså bliver dine juridiske omkostninger betalt af staten.

Lad os hjælpe dig med ægteskab, ægtepagt og skilsmisse

Der er mangt og meget, du med fordel kan få styr på, inden du begiver dig ud i store beslutninger om ægteskab. Uanset om du er på vej ind i ét eller ud af ét. Det kan være en stor fordel at lave en ægtepagt, inden I bliver gift. Selvom det måske virker uromantisk i øjeblikket. Med en ægtepagt kan du nemlig sikre dit særeje. Hertil slipper I måske for konflikter og advokatudgifter i den anden ende, hvis forholdet skulle gå i stykker.

Går ægteskabet i stykker, og skal I skilles, er det en god idé at alliere dig med en advokat. Især hvis der er børn eller værdier, der kan opstå stridigheder om.

Lad os lave dit testamente

Dødsfald blandt de nærmeste er altid en tragedie, men helt tragisk bliver det, når der opstår arvestrid blandt de efterladte. Det kan du gøre dit bedste for at undgå ved at skrive et testamente. Vi kan hjælpe dig, så din sidste vilje sker fyldest, og din bortgang ikke bliver skyld i splittelse. Ligesom vi kan rådgive dig i, hvordan dine efterladte får mest muligt del i arven.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!