Boligadvokat

Her kan du læse om, hvorfor det altid er en god ide at bruge en erfaren boligadvokat for juridisk rådgivning, når du skal købe eller sælge fast ejendom. Kontakt os i dag for en gratis uforpligtende samtale og sikre, at de aftalte handelsvilkår er til din fordel.

Skal du købe eller sælge din bolig?

Hvis du skal sælge eller købe hus, lejlighed, sommerhus eller anden bolig, kan du med fordel gøre brug af en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at skabe overblik over processen. Din boligadvokat vil bl.a. gennemgå dokumenter vedrørende købet eller salget af din bolig, og advokaten har hele tiden øje for, at du skal komme bedst muligt igennem forløbet.

Kontakt os gratis allerede i dag. Brug kontaktformularen her på siden eller ring 70 10 13 30.

Hvornår skal jeg kontakte en boligadvokat?

Hvis du ikke har prøvet at købe eller sælge en fast ejendom før, kan det være svært at vide, hvornår det rette tidspunkt er i forhold til at kontakte en erfaren boligadvokat. Generelt anbefaler vi, at du kontakter boligadvokaten, inden du underskriver købsaftalen, så advokaten kan gennemgå denne. På den måde kan du sammen med din boligadvokat sikre, at købsaftalen indeholder et gyldigt advokatforbehold, og du dermed kommer godt fra start.

Advokatforbehold

Husk altid et gyldigt advokatforbehold inden købsaftalen underskrives. Så kan du altid komme ud af handlen igen, hvis tingene viser sig at være anderledes end først antaget. .

Når du har underskrevet købsaftalen og sælger ligeledes har underskrevet købsaftalen, vil den valgte boligadvokat automatisk modtage alle sagens juridiske dokumenter direkte fra ejendomsmægleren. Boligadvokaten vil herefter gennemgå diverse dokumenter nøje. Typisk får boligadvokaten en frist på 6 hverdage, så der er god tid til at drøfte sagen med dig.

Hvad hjælper boligadvokaten med?

Boligadvokaten gennemgår og kontrollerer alle dokumenterne på en grundig og struktureret måde, og vil bl.a. forholde sig til følgende:

  • Et boligkøb er en stor mundfuld. Også økonomisk. Derfor undersøger advokaten boligens pris i forhold til området, samt rådgiver dig om mulighederne for kurssikring. Derudover tager boligadvokaten også et finansieringsforbehold, og koordinerer samtidig med din bank med henblik på at få købet godkendt. Typisk vil man kunne opnå 80 % realkreditbelåning ved køb af fast ejendom dog kun 75 % ved køb af sommerhuse.
  • Boligadvokaten gennemgår tilstandsrapporten, el-rapporten og energimærket samt sikre, at betingelserne for at benytte Huseftersynsordningen er opfyldt. Der ydes rådgivning omkring valg af ejerskifteforsikring og evt. særlige forbehold i forsikringspolicen, som du skal være opmærksom på. Fx dækker en ejerskifteforsikring som det helt klare udgangspunkt ikke selvbyg.
  • Tingbogen gennemgås og kontrolleres for eventuelle udlæg. Servitutter, der har betydning for ejendommens anvendelse, gennemgås og drøftes. Langt de fleste servitutter er helt sædvanlige, men de kan i visse tilfælde indeholde meget væsentlige bestemmelser/restriktioner: Fx at der kun må bygges i ét plan selv om lokalplanen fx siger to. I så fald drøfter boligadvokaten med dig, om det giver anledning til, at handlen skal annulleres.
  • Ejendomsdatarapporten indeholder en række væsentlige oplysninger omkring ejendommen og den gældende lokalplan. Ved en gennemgang af rapporten har boligadvokaten særligt fokus på oplysninger om eventuelle olietanke, jordforurening og om der er utinglyst gæld til kommunen. Derudover er det væsentligt at undersøge ejendommens kloakforhold, herunder om ejendommen er fælles eller separatkloakeret.
  • Når handlen er godkendt og finansieringen er på plads, hjælper boligadvokaten med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Skødet underskrives med MitID.

Hvad koster en boligadvokat?

At få en boligadvokat til at gennemgå og kontrollere handlens dokumenter og dermed gennemgå købsaftalen og sikre en vellykket proces, er billigere end du tror. Et typisk forløb, hvor boligadvokaten er med fra købsaftalens underskrift og frem til nøglerne udleveres, koster kr. 8.000 inkl. moms. Med i prisen hører også udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Kontakt os allerede i dag, så tager vi en indledende snak om din situation – det koster ikke noget. Og du får altid en fast pris, inden vi går i gang. Brug kontaktformularen her på siden eller ring 70 10 13 30. 

Du kan også læse mere om prisen på en boligadvokat her.

Boligadvokaten er med dig fra start til slut

En boligadvokat kan være både sælgers advokat og købers advokat. Uanset hvem advokaten repræsenterer, så varetager advokaten dine interesser og sikrer dig samtidig en god og tryg bolighandel.

Advokatgruppen kan både hjælpe dig med et boligkøb af nyt hus, en ejerlejlighed eller andre former for bolig. Læs mere om hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige boligtyper her. Vi hjælper dig, så du får den bedste bolighandel. Det er i mange tilfælde godt givet ud at have en boligadvokat. En boligadvokat med mange års erfaring kan hjælpe dig gennem en tryg bolighandel.

Det sikrer dig, du kommer godt igennem dit boligkøb, når du har en boligadvokat, der gennemgår både købsaftalen, andre dokumenter og udarbejder skødet mm.

Boligadvokat til salg af bolig

Det kan være relevant for en sælger at få en boligadvokat til rådgivning omkring salg af bolig.

Boligadvokaten vil være din samarbejdspartner i hele forløbet. En advokat hjælper dig med de juridiske aspekter af din bolighandel. Det vil sikre dig en tryg handel og sikre, at der ikke opstår uventede ting. Boligadvokaten vil rådgive dig i hele forløbet fra start til slut.

En ejendomshandels forløb for en sælger kan være forskellig fra salg til salg. Typisk starter det med, at du indsender alle papirer til os. Derefter afholder vi et møde, hvor vi gennemgår betingelserne for købsaftalen. Når ejendomsmægleren er informeret, forhandles en købsaftale på plads. Derefter orienteres bank og realkreditinstitut.

Når finansiering er på plads, vil der blive oprettet et skøde. Skødet skal underskrives og derefter tinglyses. Der sker tinglysning af skødet og eventuelle pantebrev og transporter. Derefter udarbejdes en refusionsopgørelse.

For en sælger, der ønsker at foretage selvsalg, det vil sige salg uden ejendomsmægler, er det også relevant at have en boligadvokat. Da boligadvokaten kan være din samarbejdspartner ved salget og sikre, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser. Du kan læse mere om selvsalg nedenfor.

Forløbet for en køber

Typisk starter forløbet ved boligkøb med en boligsøgning af køber. Når boligen er fundet, underskrives købsaftalen med et advokatforbehold. På den måde får købers advokat mulighed for at foretage en gennemgang af købsaftalen og købets andre dokumenter.

Dernæst gives der typisk besked til ejendomsmægleren omkring eventuelle krav og betingelser i forbindelse med købet. Når handlen godkendes, skal der derefter foretages en orientering til bank og realkreditinstitut.

Bagefter skal der oprettes et skøde. Det er et digitalt skøde, og der skal fortages digital tinglysning af skødet. Tinglysning af skøde er en meget vigtig del af købsprocessen og dit bevis på, at du er den nye ejer af ejendommen.

Der udarbejdes også en refusionsopgørelse.

Det ovenfor nævnte er et typisk forløb for en køber, men husk hver bolighandel er forskellig.

Kontakt Advokatgruppen for at få en uforpligtende gratis samtale.

Boligadvokat ved selvsalg

Ved selvsalg handlens ejendommen uden bistand fra en ejendomsmægler. Du finder med andre ord selv køber – fx i dit netværk, på Facebook eller lign. Den helt åbenlyse fordel er, at du sparer salæret til ejendomsmægleren og omkostninger til markedsføring. Typisk ligger deri en besparelse på 50.000 – 100.000 kr. Ved et selvsalg skal du dog stadigvæk bruge en boligadvokat, der kan hjælpe dig med udarbejdelse af købsaftalen og have styr på salgsprocessen.

De ulemper, der kan være forbundet med selvsalg, er, at det kræver tid at foretage salget. Du skal selv have styr på dokumenterne. Og det er her boligadvokaten er klar til at hjælpe dig.

 

Landsdækkende boligadvokat

Hos Advokatgruppen har vi, siden 1987, være professionel rådgiver, og dermed hjulpet et utal af klienter med at købe og sælge bolig i hele Danmark. Vi har stor erfaring med digital sagsbehandling, så du ikke behøver at afsætte tid til et fysisk møde.

Selvom vi igennem en lang årrække har opbygget en solid erfaring i forhold til køb og salg af fast ejendom i hele Danmark. Vi har dog et særligt kendskab til boligkøb i AarhusHorsens og Fredericia, hvor vores 3 kontorer er beliggende.

Vi giver dig som ovenfor nævnt en fast lav pris. Da ingen handel er helt ens, anbefaler vi, at du ringer til os og får en snak. Det er både gratis og uforpligtende at ringe. Det giver os et godt indtryk af både dine behov og ønsker til rådgivning. Vi udarbejder din købsaftale og derudover gennemgår vi relevante dokumenter. Husk at underskrive købsaftalen med et advokatforbehold. Du kan læse mere om advokatforbehold ovenfor under afsnittet herom.

Vi både godkender og tjekker aftalen igennem. Generelt er en bolighandel en kompleks proces, derfor er boligrådgivning vigtig. Der er tilstandsrapport, ejerskifteforsikring, refusionsopgørelse osv. Derfor er en boligadvokat godt givet ud. Det er en sikkerhed for en god handel, hvor der ikke kommer ubehagelige uforudsete problemer.

Vi ser frem til at give dig kompetent boligrådgivning.

Hvorfor vælge Advokatgruppens advokater?

En boligadvokat er ikke blot din advokat, men også din samarbejdspartner, der altid er ved din side gennem hele forløbet. Derfor er det godt givet ud at have en boligadvokat, da en bolighandel er en større økonomisk disposition. Udover den uvildige rådgivning tilbyder vi også en erfaren og seriøs samarbejdspartner. Du skal være opmærksom på, at en boligadvokat hos Advokatgruppen kun interesserer sig for at give dig den bedste og mest hensigtsmæssige vejledning i din bolighandel.