Persondatapolitik

PERSONDATA-POLITIK

Velkommen til Advokatgruppens information om vores behandling af persondata.

Advokatgruppen vil i forbindelse med udøvelse af advokatbistand være dataansvarlig.

Hvis du ønsker at kontakte Advokatgruppen i relation til behandlingen af persondata, finder du vore kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatgruppen I/S

Emil Møllers Gade 41

8700 Horsens

CVR-nr.: 37158267

Telefon: +45 70 10 13 30

Mail: [email protected]

Oplysninger om vores behandling af dine persondata

Når en klient henvender sig til os for at få advokatbistand og anden juridisk rådgivning, vil vi modtage persondata fra klienten, primært dennes egne data, men evt. også persondata om andre personer, herunder modparter.

Klienter vil ved en sags begyndelse modtage separat information om vores behandling af persondata. Parter vil ofte modtage et link med information om behandlingen, men i det omfang Advokatgruppen grundet tavshedspligt, advokatetiske regler mv. ikke kan kontakte en person, oplyses også om vores behandling af persondata her på vores hjemmeside. Nedenstående oplysninger retter sig derfor særligt til modparter, tredjeparter og besøgende på vores hjemmesider.   

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til med det primære formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning til vores klienter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dels af de legitime interesser, vi og vores klient har i at varetage klientens retlige interesser, herunder beskyttelse af klientens ejendom og sundhed, dels af de retlige forpligtelser, Advokatgruppen er underlagt, eksempelvis hvidvaskloven, tavshedspligt og advokatetiske regler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)-c).

For så vidt angår retsgrundlaget for vores behandling af evt. følsomme oplysninger om dig vil dette oftest følge af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at fastlægge eller forsvare retskrav eller gøre disse gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f), men kan også være nødvendigt for at overholde klientens eller dine arbejds- sundheds- eller socialretlige forpligtelser eller varetage specifikke rettigheder, jf. samme forordnings artikel 9, stk. 2, litra b).

Vores sekundære formål med at behandle dine persondata, herunder din IP-adresse under anvendelse af cookies (se nærmere herom nedenfor), er for at bruge oplysningerne til statistik, til forbedring af vores hjemmeside og evt. til reklame, og behandlingsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne drive, markedsføre og udvikle vores forretning og ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

I forbindelse med vores ydelse af advokatbistand og juridisk rådgivning til vore klienter vil tredjeparters almindelige persondata, herunder navn, adresse, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til vores klient, blive behandlet.

I visse sagstyper, særligt straffesager, personskadesager, ansættelsessager og familieretlige sager kan det være nødvendigt for at kunne rådgive vores klient, at vi behandler dine oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

 

5.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Derfor afhænger det af indholdet i vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende kategorier af modtagere:

  • din egen advokat, hvilket typisk giver dig oplysning om de persondata, vi har registreret om dig hos os.
  • offentlige myndigheder, herunder domstolene, kommuner, regioner, styrelser, politiet, skat samt den digitale portal ”minretssag.dk” mv.
  • sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmægler, skønsmand, leverandør, brancheforening, fagforening, etc.
  • vor klients øvrige relevante professionelle rådgivere, eksempelvis klientens revisor og udenlandske advokat, og
  • vore databehandlere, som behandler data på vore vegne ved drift af vores virksomhed.

 

6.   Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil kun overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, hvis det forinden er aftalt med dig og vi har fået samtykke hertil.

Vore databehandlere er beliggende i EU, og dine persondata overføres derfor ikke til tredjelande, medmindre andet er aftalt.

 

7.   Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata til brug for vores ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra vor klient.

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede i sagen, herunder fra andre parter og parters advokater, og fra domstole, nævn, og andre offentlige myndigheder.

Visse data, som vi har behov for at få fra offentlige registre, vil stamme fra disse offentligt tilgængelige kilder, eksempelvis fra tingbogen og cvr-registeret.

 

8.   Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år for at kunne opfylde vore forpligtelser, herunder iht. bogføringsloven og de advokatetiske regler om interessekonfliktcheck. Visse af oplysningerne slettes dog efter 5 år, jf. hvidvaskningsloven.

 

9.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10.   Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Advokatgruppens behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon, email eller post. Kontaktoplysningerne for Advokatgruppen I/S fremgår på vores hjemmeside.

Hvis du efter henvendelse til Advokatgruppen om behandling af dine persondata ønsker dette, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.   For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

 

Særligt om cookies

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies  og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Google Analytics
  • Cloudfare

Ved vores brug af cookies indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse, tilmeldelse eller forespørgsler.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til statistik og målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected] Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.