Køberet

Forbrugere har en særligt beskyttet retsstilling i køberetlige sager om mangler ved leverede varer og ydelser.

Som erhvervsdrivende nyder du ikke som købende samme beskyttelse, som en forbruger og som sælger har du over for forbrugere ofte bevisbyrden for, at du har opfyldt dine forpligtigelser.

Tekniske mangler i erhvervskøb

Har du investeret i kostbare maskiner eller andet udstyr til din virksomhed. Opfylder disse ikke dine forventninger, og er sælger ikke villig til at afhjælpe dem? Så er du måske nødt til at forfølge dit krav af rettens vej.

Hvilken hjælp du får er dog ikke helt ligegyldigt.

Sager om køberetlige mangler er ofte udfordrende fordi vejen til at få afhjulpet problemet, få erstatning eller endda ophævet et køb i tekniske sager er kompleks.

Der er ofte behov for syn og skøn. Syn og skøn er en uafhængig eksperts vurdering af de tekniske aspekter i sagens tvist. Skønsmandens erklæring har stor betydning for domstolenes afgørelser.

Kun en advokat, der tilstrækkeligt forstår teknik, og som har erfaring med sagstypen, kan stille skønsmanden de ”rigtige” spørgsmål. De kan være afgørende i sagen.

Hvis parterne heller ikke efter syn og skøn kan ”nå hinanden”, så skal en domstol bestående af juridiske teoretikere bringes til at forstå de tekniske aspekter. Ellers kan de ikke træffe den rigtige afgørelse.

Din advokat skal derfor både have teknisk forståelse, erfaring med køberet og solid retserfaring for at løfte opgaven i denne type sager.

Vi kan hjælpe dig

Hos Advokatgruppens køberetlige team har vi både den tekniske forståelse og retserfaringen i køberetlige sager, som giver dig de bedst mulige betingelser.

Vi hjælper dig med, at

  • Indledende vurderer situationen i et juridisk perspektiv og give dig en kvalificeret anbefaling for at komme videre.
  • Afdække om du har ret til at få dine udgifter til en sag dækket af dit forsikringsselskab gennem en retshjælpsdækning.
  • Binde jura og teknik sammen, så vi kan begrænse indsatsen til der ”hvor skoen trykker” til gavn for resultatet og dine udgifter.
  • Løbende vurdere perspektivet i sagen så du kender dine chancer i sagen og har en realistisk vurdering af de udgifter du kan forvente.

Ring til Advokatgruppen for at få en uforpligtende snak om sagen med en af vores specialister.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!