Arveret

Når det sker et dødsfald, kan det vende op og ned op altid. Når man forsøger at håndtere en stor sorg, er det praktiske, det sidste man ønsker at tænkte på. Arveafgift, kontakt med skifteretten, boopgørelse, dødsbobehandling og meget mere, kan virke uoverskueligt.

Det er ikke ligegyldigt, hvilken behandlingsform der vælges i forbindelse med et dødsfald. Der er fordele og ulemper ved dem alle, og konsekvenserne af valg af skifteform kan være store. Fortolkning af testamente og arveloven kan lede til store konflikter. Det er derfor vigtigt, at I får kvalificeret, individuel rådgivning, så I på den måde kan tage de bedst mulige valg.

Hvem skal arve når jeg dør

Havde afdøde oprettet testamente, vil svaret skulle findes ud fra testamentets ordlyd. Det kan blive nødvendigt med en fortolkning af testamentet, hvis der er uklarheder eller tvivl om afdødes hensigt og ønske. Det samme kan være tilfældet, hvis testamentet indeholder bestemmelser, der strider mod tvangsarvereglerne. Læs mere om tvangsarvereglerne her.

Havde afdøde ikke oprettet testamente, bestemmer arveloven, hvem der er arvinger i boet.

Arveloven opdeler arvingerne i tre klasser:

  • Arveklasse 1: Afdødes børn og ægtefælle. Ægtefællen vil arve halvdelen og børnene den anden halvdel. Er et eller flere børn døde, vil vedkommendes børn arve i stedet for. Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle, arver børnene hele arven og omvendt. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.
  • Arveklasse 2: Forældre, søskende og nevøer/niecer. Afdødes forældre arver halvdelen af arven hver. Var der ingen forældre, vil arven gå videre til forældrenes børn, altså afdødes søskende. Er afdødes søskende også døde, vil deres børn, og altså afdødes nevøer/niecer arve. Er der ingen i arveklasse 2, går arven videre til arveklasse 3.
  • Arveklasse 3: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre. Afdødes bedsteforældre arver halvdelen hver. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, altså afdødes far- og morbrødre, fastre og mostre. Børn af far- og morbrødre, fastre og mostre er ikke arvinger efter arveloven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse går arven til Statskassen.
skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!