Medlemskaber

Advokatgruppen er bl.a. medlem af:

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en organisation der består af alle ca. 6.000 advokater i Danmark. Alle advokater i Danmark skal ifølge retsplejeloven være medlem af Advokatsamfundet, og det er Advokatgruppen naturligvis også. Advokatsamfundet fører bl.a. tilsyn med advokaterne og sikrer, at kunderne bliver behandlet ordentligt.

Danske Advokater

Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed. Alle Advokatgruppens advokater er medlem.

AdvokatKODEKS

Advokatgruppen tiltrådte i 2017 advokatKODEKS og arbejder herigennem bl.a. med fem elementer:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet

 

Danske Familieadvokater

Danske Familieadvokater (DFA) er en landsdækkende forening af højt specialiserede familieretsadvokater, som Advokatgruppen er medlem af. Bl.a. via DFA er vi altid up-to-date med seneste nyt på familieretsområdet.

MULTILAW

Advokatgruppen er den danske del af et af de største og mest anerkendte globale advokatnetværk, Multilaw, der tæller over 8.000 advokater verden rundt.

Danske Insolvensadvokater

Medlemskabet af Danske Insolvensadvokater sikrer løbende faglig opdatering, i form af nyt om det lovforberedende arbejde, ændring i retsgrundlaget, retspraksis.
Vores rådgivning er derfor altid up-to-date og på det højeste faglige niveau.

Danske Miljøadvokater

Danske Miljøadvokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om miljøet. Medlemskabet sikrer og højner vores faglige niveau inden for miljørettens område.

Ingen CO2

Advokatgruppen støtter projektet “Ingen Co2“. Hjemmesider udleder CO2, når hjemmesidernes besøgende bruger strøm til deres computer, der viser hjemmesiden. Projektet “Ingen CO2″ skaber CO2-reduktioner ved deltagelse i CO”-reducerede projekter.

Børne Diabetes Type 1

Hos advokatgruppen støtter vi boernediabetes.dk. Organisationen har til formål at indsamle og uddele midler til forskning af type 1 børnediabetes. Vi støtter organisationen, fordi vi ønsker at der skal udbredes viden om denne sygdom, så vi i fremtiden bedre kan hjælpe de sygdomsramte børn.

CSR-Mærket

Advokatgruppen har CSR-Mærket. CSR-Mærket bliver tildelt virksomheder, der laver initiativer som tilgodeser samfundet og virksomheders interessenter. Eksempler på initiativer kan være medarbejdernes arbejdsvilkår, sociale vilkår, klima og miljø. Med CSR-Mærket sætter vi fokus på CSR, og vores ønske om at gøre en forskel.

NOCO2.dk

 No Co2
Vi tænker på miljøet, og derfor støtter vi denne ordning. Ordningen sætter fokus på en grønnere tankegang, grønnere mål og grønnere beslutninger.