Entrepriseret

Vi bistår med rådgivning, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter og andre dokumenter

Hvad er entrepriseret?

Entrepriseretten beskæftiger sig med aftaler mellem entreprenører og bygherrer i forbindelse med opførelsen af byggerier og anlægsarbejder. En entreprenør er en professionel virksomhed eller håndværker, der er ansvarlig for at udføre et byggeprojekt, mens bygherren er den part, der betaler for opførelsen af byggeriet. Entrepriserettens rolle er at sikre, at aftalerne mellem disse parter er retfærdige og bindende, og at eventuelle tvister løses på retfærdig vis.

Det er vigtigt at have en omfattende forståelse af entrepriseretten, når man er involveret i byggeprojekter, da det kan have en signifikant indvirkning på både økonomi og tidsplan.

Har du brug for juridisk rådgivning, så kontakt vores kompetente team af advokater, der med mange års erfaring indenfor entrepriseretten, kan hjælpe dig med udfærdigelse af kontrakter, løsning af tvister og meget andet.

Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi til dig. Den første indledende samtale er gratis. Du kan også læse meget mere på entrepriseret.dk, som er en del af Advokatgruppen.

Entrepriserettens karaktertræk

Entreprisekontrakten er en aftale, indgået mellem bygherren og en eller flere entreprenører eller rådgivere. Entreprenøren forpligter sig til mod betaling at tilvejebringe et bestemt arbejdsresultat, typisk enten opførelse, ombygning eller reparation af en bygning tilhørende bygherren.

Entrepriser omfatter dog også anlægsarbejder, f.eks. opførelse af vejanlæg og broer.

Hvilke regler gælder indenfor entrepriseretten?

Da der ikke er en lov, der udtrykkeligt tager sigte på at regulere entrepriser, domineres entrepriseretten af nogle standardvilkår (agreed documents), der vedtages mellem parterne i de enkelte entrepriseforhold. De såkaldte ”AB-vilkår”. AB-vilkårene er revideret flere gange, og den nyeste version er AB 18, ABT 18, AB Forenklet og ABR 18 fra 2019. Det er dog vigtigt at bemærke, at AB 18 ikke er de eneste standardvilkår, som finder anvendelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed. F.eks. finder også AB Forbruger anvendelse.

Det må desuden bemærkes at der ikke er pligt til at anvende AB-vilkår. Du kan således sagtens indgå en individuelt aftalt entreprisekontrakt.

Entrepriseformer

Der findes forskellige former for entreprise. De mest kendte er fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. De forskellige typer entrepriser pålægger entreprenøren forskelligt omfang af ansvar for f.eks. projektering og koordinering af de enkelte delopgaver i den samlede entreprise. En entreprenør er desuden berettiget til helt eller delvist at overgive udførelsen af arbejdet til underentreprenører.

Hovedentreprise

Hovedentreprise er en af de mest almindelige entrepriseformer, hvor bygherren selv tager ansvaret for projektets tegninger og beskrivelser. Det er også bygherren, der sørger for at indhente de nødvendige byggetilladelser. Entrepriseformen indebærer, at bygherren planlægger projektet, mens entreprenøren udfører arbejdet. Bygherren kan dog vælge at hyre en rådgiver til at hjælpe med planlægningen og projekteringen.

Hovedentreprenøren påtager sig det overordnede ansvar for byggeriet, herunder at antage underentreprenører og økonomistyring. Derfor er det vigtigt, at der indgås en skriftlig kontrakt mellem de to parter, der afklarer alle de nødvendige vilkår og betingelser.

Totalentreprise

Ved totalentreprise er det entreprenøren, der som udgangspunkt står for alt. Det er dermed entreprenøren, som udarbejder projektmaterialet, tager byggestyringen og samtlige byggeopgaver. Bag totalentreprenøren vil der være et større team bestående af arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og underentreprenører. Totalentreprenøren vil også typisk koordinerer de respektive rådgivere og underentreprenører, indtil det er færdigt.

Til forskel for hovedentreprenøren står totalentreprenøren for hele byggeprojektet, og har dermed også ansvaret for projekteringen, herunder bl.a. beregninger og byggetegninger. Du kan læse mere om kontrakter for totalentrepriser her. 

Fagentreprise

Ved fagentreprise er det bygherren, som står for at udarbejde hele projektmaterialet, der også selv indgår kontrakt med de respektive fagentreprenører. Bygherren står endvidere både for tilsyn og styring af hele entreprisen samt de tilhørende entreprenører. Entreprenørerne står her kun tilbage med ansvaret for eget arbejde, herunder at deres arbejde udføres i henhold til parternes aftale og fagmæssig korrekt.

Underentreprise

Når en entreprenør påtager sig et byggeprojekt, kan det være nødvendigt at ansætte en underentreprenør til at udføre en del af arbejdet. I denne situation er entreprenøren kendt som hovedentreprenøren, og de underentreprenører, der bliver antaget, kaldes underentreprenører.

Det er hovedentreprenøren, der har ansvaret for underentreprenørernes arbejde, og det er derfor vigtigt at indgå en skriftlig kontrakt mellem dem og bygherren. På den måde kan alle vilkår og betingelser afklares på forhånd.

Få juridisk rådgivning i entrepriseret

Hos Advokatgruppen rådgiver vi både private og professionelle bygherrer. Vi hjælper alle typer og størrelser af entreprenørvirksomheder, herunder typehusfirmaer, totalentreprenører, hovedentreprenører og fagentreprenører, samt professionelle rådgivere i form af ingeniører og arkitekter indenfor byggebranchen.

Hos os kan du få vurderet og udarbejdet entrepriseretlige dokumenter, eller ført din entrepriseretlige rets- og voldgiftssag, med en erfaren, specialiseret entrepriseretsadvokat i ryggen.

Kontakt Advokatgruppen på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden. Vi vil herefter kontakte dig snarest muligt til en uforpligtende samtale.

Lars Brandt advokat husadvokat boligadvokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!