Ansættelsesret – arbejdsgiver

Tag fat i os – vi hjælper dig med dine medarbejderes ansættelsesforhold.

Hos Advokatgruppen står vi altid klar til at hjælpe dig med dine udfordringer som arbejdsgiver.

Vi rådgiver løbende både små og store virksomheder om forhold som:

  • Ansættelse
  • Ansættelses- og direktørkontrakter
  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Håndtering af sygdom, ferie og barsel
  • Ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelser
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Optionsaftaler og andre incitamentsordninger

 

3 typer ansættelser du skal være særligt opmærksom på

Som arbejdsgiver kan du have behov for løbende at skalere op og ned i antallet af medarbejdere. Og i mange tilfælde kan det være en fordel at ansætte medarbejdere på fleksible vilkår. Men det kræver, at du er helt skarp på reglerne. Nedenfor følger tre eksempler på ansættelser, som kræver ekstra opmærksomhed.

 

Selvstændig konsulent                      

Hvis du ansætter en selvstændig konsulent eller freelancer, er vedkommende selv ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sine indtægter til Skat.

Men hvis konsulentkontrakten begynder at ligne et normalt ansættelsesforhold, sådan at den eneste reelle forskel er, at du kan opsige konsulenten med kort varsel, så kan SKAT anse forholdet for et sædvanligt ansættelsesforhold. Det kan få den konsekvens, at din virksomhed har pligt til at indeholde skat som ved andre lønmodtagere. Da virksomheden hænger på den skat, som konsulenten selv skulle have betalt, så kan virksomheden komme til at betale skattedelen af lønnen 2 gange.  Dette sker typisk, hvis konsulenten har glemt selv at betale sin skat, går konkurs og/eller ikke kan betale sin skat.

 

Projektansættelse

Projektansatte medarbejdere skal behandles på lige vilkår som fastansatte. Det er diskrimination, hvis projektansatte ikke har adgang til samme vilkår som fastansatte.

Som arbejdsgiver skal du også være opmærksom på, at du ikke må diskriminere i forhold til almindelige fastansatte ved at projektansætte i stedet for. Kontinuerlige projektansættelser skal være begrundede for ikke at være i strid med loven.

Projektansættelser sker f.eks. i større arkitekthuse, hvor arkitekter og byggekonstruktører ansættes på et tidsbegrænset projekt.  Denne projektansættelse forlænges ofte, hvis arkitekthuset får et nyt projekt. Disse projektforlængelser, skal arkitekthusene være varsomme med,  idet den projektansatte på denne måde kan overgå til at blive fastansat med en fastansats rettigheder.

 

Fleksjob

Når du ansætter en medarbejder i et fleksjob, skal du være opmærksom på lovgivningen mod forskelsbehandling. Fx bliver kroniske rygsmerter, skulder- og håndledsskader samt leddegigt betragtet som handicap. Det er ikke tilladt at opsige en medarbejder, hvis årsagen til opsigelsen har det mindste udspring i handicappet.

Et fejltrin i forbindelse med opsigelse af en handicappet medarbejder kan blive meget dyrt og betyde op til 12 måneders kompensation.

 

Da der er mange faldgruber, er det en god ide at søge rådgivning hos en advokat, som kender juraen i forbindelse med de forskellige typer af ansættelser.