Ansættelsesret – arbejdsgiver

Tag fat i os – vi hjælper dig med dine medarbejderes ansættelsesforhold.

Hos Advokatgruppen står vi altid klar til at hjælpe dig med dine udfordringer som arbejdsgiver. Vi er eksperter i ansættelsesret.

Vi rådgiver løbende både små og store virksomheder om forhold som:

  • Ansættelse
  • Ansættelses- og direktørkontrakter
  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Håndtering af sygdom, ferie og barsel
  • Ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelser
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Optionsaftaler og andre incitamentsordninger

3 typer ansættelser du skal være særligt opmærksom på

Som arbejdsgiver kan du have behov for løbende at skalere op og ned i antallet af medarbejdere. Og i mange tilfælde kan det være en fordel at ansætte medarbejdere på fleksible vilkår. Men det kræver, at du er helt skarp på reglerne. Nedenfor følger tre eksempler på ansættelser, som kræver ekstra opmærksomhed.

Selvstændig konsulent

Hvis du hyrer en selvstændig konsulent eller freelancer, er vedkommende selv ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sine indtægter til SKAT.

Men hvis samarbejdet med konsulenten begynder at ligne et normalt ansættelsesforhold, sådan at den eneste reelle forskel f.eks. er, at du kan opsige konsulenten med kort varsel, så kan SKAT og domstolene anse forholdet for et sædvanligt ansættelsesforhold. Det kan få den konsekvens, at din virksomhed har pligt til at indeholde skat som ved andre lønmodtagere og at konsulenten pludselig har samme rettigheder som en medarbejder.

Da virksomheden hænger på den skat, som konsulenten selv skulle have betalt, hvis konsulenten anses for reelt at være medarbejder, så kan virksomheden komme til at betale skattedelen af lønnen 2 gange. Dette sker typisk, hvis konsulenten har glemt selv at betale sin skat, går konkurs og/eller ikke kan betale sin skat.

Hertil kommer, at konsulenten som medarbejder har krav på opsigelsesvarsel i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller virksomhedens overenskomst, ligesom konsulenten kan have krav på ferie med løn, løn under sygdom mv.

Projektansættelse og tidsbegrænsede ansættelser

Projektansatte og tidsbegrænset ansatte medarbejdere skal behandles på lige vilkår som fastansatte. Det er diskrimination, hvis disse ansatte ikke har adgang til samme vilkår som fastansatte.

Som arbejdsgiver skal du også være opmærksom på, at du ikke må diskriminere i forhold til almindelige fastansatte ved at projektansætte i stedet for eller benytte dig af tidsbegrænsede ansættelser. Kontinuerlige projektansættelser og tidsbegrænsede ansættelser skal være sagligt begrundede for ikke at være i strid med lovgivningen og risikerer i modsat fald at blive betragtet som fastansættelser.

Projektansættelser og tidsbegrænsede ansættelser sker f.eks. i større arkitekthuse, hvor arkitekter og byggekonstruktører ansættes på et tidsbegrænset projekt.  Denne ansættelse forlænges ofte, hvis arkitekthuset får et nyt projekt eller deadline for det oprindelige projekt overskrides eller flyttes. Disse forlængelser skal arkitekthusene således være varsomme med,  idet medarbejderen på denne måde kan overgå til en fastansættelse med en fastansats rettigheder.

Fleksjob

Når du ansætter en medarbejder i et fleksjob, skal du være opmærksom på lovgivningen mod forskelsbehandling. Fx bliver kroniske rygsmerter, skulder- og håndledsskader samt leddegigt betragtet som handicap. Det er ikke tilladt at opsige en medarbejder, hvis årsagen til opsigelsen har det mindste udspring i handicappet.

Et fejltrin i forbindelse med opsigelse af en handicappet medarbejder kan blive meget dyrt og betyde op til 12 måneders kompensation.

Herudover skal du være opmærksom på, at fleksjobbere i udgangspunktet er underlagt den for arbejdsområdet sædvanlige/relevante overenskomst – også selv om virksomheden i øvrigt ikke er omfattet af nogen overenskomst.

Da der er mange faldgruber, er det en god ide at søge rådgivning hos en advokat, som kender juraen i forbindelse med de forskellige typer af ansættelser. Vi er desuden eksperter i ansættelsesret for ansatte.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!