Fast Ejendom – Erhverv

Udstykning, ejendomsprojekter, lokalplan, byggetilladelser, erhvervsgrunde, ekspropriation

Vi har mangeårig erfaring med ejendomsprojekter og har senest været med til udviklingen af byggeprojektet omfattende store dele af Horsens Havn.

Hertil kommer at vi har været rådgivere på en stor del af de udstykninger, som i de seneste år, er gennemført i Horsens Kommune for at kunne efterkomme den store befolkningstilvækst i kommunen.