Ansættelsesret – ansat

Som ansat kan man let føle sig som “den lille”.
Det behøver du ikke, hvis du får den rigtige hjælp!

Hos Advokatgruppen rådgiver vi både funktionærer, timelønnede og andre arbejdstagere. Vi står klar til at hjælpe dig med at finde rundt i dine rettigheder og forpligtelser.

Lad os hjælpe dig med dine rettigheder

Det kan være, at indholdet af din stilling er blevet ændret, eller at arbejdsforholdet er ophørt, og at der som følge er opstået en tvist med din arbejdsgiver. Vi kan her hjælpe dig med at opnå den bedst mulige løsning. Vi hjælper både ved forhandling og om nødvendigt ved gennemførelse af en retssag. Vores erfarende og kompetente advokater står klar til at hjælpe dig, uanset sagens karakter.

Vi ved desuden, hvad den gode ansættelseskontrakt indeholder. Lige så vel som der er mange forskellige stillinger, findes der også mange typer af ansættelseskontrakter. Vi rådgiver gerne dig med at udfærdige den helt rigtige type af kontrakt, så du er både er garanteret dine rettigheder, og at alle krav til den pågældende kontrakttype bliver iagttaget. Vi hjælper dig både med at gennemgå din nye ansættelseskontrakt, eller hvis din nuværende ansættelseskontrakt er mangelfuld.

Vi består dig også gerne i en opsigelses– eller bortvisningssag, og ligeledes står vi klar til at hjælpe dig, hvis du er blevet fritstillet eller suspenderet. Uanset om du selv overvejer at bringe ansættelsesforholdet til ophør, eller om du er blevet opsagt af din arbejdsgiver, så gælder der nogle regler herfor. Reglerne kan både være reguleret ved lov, overenskomst og i den individuelle ansættelseskontrakt. En bortvisning er altid alvorlig, hvorfor sådan kræver en god grund. Bortvisningsgrunden skal både være saglig og proportionel i forhold til det, der begrunder den. Det kan være fordelagtigt at alliere sig med en erfaren advokat i disse sager, da en bortvisning er meget indgribende.

Reglerne med hensyn til sygemelding, ferie eller barsel kan ofte give anledning til tvivl. Vores kompetente advokater er knivskarpe på de ansættelsesretlige regler og kan garanteret hjælpe dig med at få klarlagt dine rettigheder og muligheder.

Har du brug for rådgivning?

I Advokatgruppen har vi stor erfaring med de ansættelsesretlige regler og står klar til at hjælpe dig som ansat, uanset sagens karakter. Har du spørgsmål om dine ansættelsesforhold, er du meget velkommen til at kontakte os på 70 10 13 30.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!