Lejeret

Der findes i Danmark over 1 million boliglejemål og erhvervslejemål, så rigtig mange danskere stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med en lejekontrakt.

Reglerne i lejelovgivningen er blandt de mest komplicerede i dansk ret – og bliver løbende ændret og opdateret. Det kan derfor være en fordel som udlejer at alliere sig med en advokat, der er specialiseret i lejeret.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Er du lejer?
  2. Karakteristik for lejeretten

Er du lejer?

Vi repræsenterer og rådgiver som udgangspunkt ikke lejer.

Er du, som lejer, i konflikt med din udlejer, er det en god idé at kontakte Lejernes Landsorganisation (LLO). De varetager lejeres interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger og erhvervslejemål.

Karakteristisk for lejeretten

Karakteristisk for et lejeforhold er, at det betragtes som en del af kontraktsretten. Det betyder, at begge parter har en pligt til at erlægge en ydelse: Udlejer skal stille det lejede til rådighed for lejer og lejer skal betale husleje til udlejer.

Når der mellem lejer og udlejer indgås en lejekontrakt, får lejer brugsretten til lejemålet. En brugsret indebærer en ret til at udøve almindelig, faktisk råden, hvorefter lejeren skal anvende lejemålet til det aftalte formål. Derimod har lejeren ikke den retlige råden. Det betyder, at lejer fx ikke kan sælge eller pantsætte lejemålet.

En lejekontrakt kan både være tidsubegrænset og tidsbegrænset. Udgangspunktet er, at kontrakten er tidsubegrænset og således fortsætter, indtil enten lejer eller udlejer opsiger kontrakten i henhold til lejelovgivningen eller et aftalt varsel.

Den danske lejelovgivning bærer særligt præg af, at den beskytter lejeren, der er antages at være den ”svage” part. Der er derfor i lejeloven to hovedprincipper:

  • Princippet om maksimering af lejens størrelse, hvorefter lejens størrelse er underlagt nogle begrænsninger, og
  • Uopsigelighedsprincippet, hvorefter udlejer er underlagt nogle begrænsninger i forhold til opsigelse af lejemålet.

Det kan være kompliceret at finde rundt i de mange love på området, fx erhvervslejeloven, lejeloven, boligreguleringsloven og almenboligloven. Ligeledes kan regelsættet i hver lov være vanskeligt at navigere rundt i.

Har du brug for juridisk rådgivning angående en lejeretlig konflikt?

Som det er tilfældet på alle komplicerede retsområder, kan lejeforhold og reglerne der regulerer dem give anledning til misforståelser og mange forskelligartede konflikter. Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig som udlejer, uanset om det drejer sig om selve lejekontraktens udarbejdelse, indflytning, mangler ved det lejede, vedligeholdelse, husorden, forbrugsregnskaber, opsigelse, ophævelse, fraflytning eller andre konflikter.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!