Ansættelseskontrakter

Når du har fundet den helt rigtige medarbejder, så hjælper vi med at lave kontrakten

Advokatgruppens advokater hjælper dagligt forskellige virksomheder med at udarbejde ansættelseskontrakter eller gennemgå virksomhedens eksisterende kontrakter. Du kan læse mere på vores specialside arbejdsret.dk.

Vi står klar til at hjælpe dig med at få udarbejdet den helt rigtige kontrakt, uanset hvilken type medarbejder du skal have ansat.

Krav til ansættelseskontrakten

Ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakten skal man være opmærksom på, at en række informationer efter Ansættelsesbevisloven er lovpligtige og således skal oplyses uanset om medarbejderen er funktionær eller ansat på andre vilkår. Det gælder følgende informationer:

  • Arbejdsgivers og lønmodtagers adresse
  • Arbejdsstedets beliggenhed – eller oplysninger om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige adresser
  • En beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubestemt
  • Lønmodtagerens rettigheder mht. betalt ferie, herunder om det betales løn under ferie
  • Arbejdsgivers og lønmodtagerens respektive opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i grundlønnen, og lønnens udbetalingsterminer
  • Den normale ugentlige eller daglige arbejdstid
  • En angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet og hvilke parter de indgået mellem, hvis de er indgået mellem parter uden for virksomheden

Hvis de lovkravene til ansættelseskontrakten ikke er opfyldt risikerer du, at din medarbejder har krav på en godtgørelse der kan udgøre op til 13 ugers løn.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!