Helle Brandt

Advokat / aut. bobehandler / mediator / partner
Telefon:
20 43 29 03
E-mail:
hhb@advokatgruppen.dk

Helle Brandt

Advokat / aut. bobehandler / mediator / partner
Telefon:
20 43 29 03
E-mail:
hhb@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg er specialist i al rådgivning indenfor familie- og arveret samt køb og salg af fast ejendom.

Jeg holder kurser i arv, gaver og testamenter i organisationer og foreninger og har undervist på dommerfuldmægtiguddannelsen.

Jeg udarbejder testamenter og ægtepagter, rådgiver i skilsmissesager og bodelinger, samt deraf følgende udfordringer med børn, bopæl, forældreansvar og samvær.

Jeg er autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved retten i Horsens, så jeg behandler løbende en række komplicerede ægtefælleskifter.

Herudover er jeg medhjælper i gældssaneringssager ved skifteretten.

Jeg er uddannet mediator og bistår i mediationer, hvor parterne selv finder en løsning af konflikten, både uden om retten og som konfliktmægler ved Vestre Landsrets retskreds.

Jeg er bestyrelsesmedlem i NSH Nordic A/S og Rude Strand Højskole.

Jeg er bestyrelsesformand for Danske Familieadvokater.

Jeg kan kontaktes omkring alle privatretlige forhold, også i forhold til generationsskifte og virksomhedstestamente, eller hvis I har brug for et foredrag i den organisation eller forening, som du er en del af.