Selskabsret og virksomhedsform

Hvis du har brug for hjælp til stiftelse af selskaber, ændring af vedtægter, afholdelse af generalforsamlinger, gennemførelse af fusioner og spaltninger, udarbejdelse af ejeraftaler og meget mere

Eksperter i selskabsret

Selskabsret beskæftiger sig – måske ikke så overraskende – med selskabers juridiske forhold. Der er mange love og regler, erhvervsdrivende skal forholde sig til. Den primære er nok selskabsloven, som regulerer anpartsselskaber, aktieselskaber og iværksætterselskaber – eller ApS, A/S og IvS.

Det er en kompleks lovgivning, som regulerer ejeraftaler, hæftelse, ledelse, kapitalkrav, bestyrelse og direktion og meget, meget andet. Derfor kan det give god mening at alliere dig med en advokat i selskabsret, når du stifter, ændrer eller køber og sælger virksomheder.

Sådan kan vi hjælpe dig til at finde den rigtige virksomhedsform

Enkeltmandsvirksomheder er simple i konstruktionen og kræver ingen kapitalindskud. Der er skattemæssige ulemper såvel som fordele, men den største betydning ligger nok i den personlige hæftelse, der følger med en enkeltmandsvirksomhed.

Interessentskaber, eller I/S, er nemme og hurtige at stifte. De er ikke underlagt selskabsloven. Beskatningen ligger hos de enkelte interessenter, som i øvrigt hæfter solidarisk, personligt og direkte. Det gør det til en risikabel selskabsform, som dog stadig har nogle fordele. Der findes lignende selskabsformer, nemlig partnerselskaber. De koster mere at stifte, men til gengæld giver dig en masse andre fordele – ligesom du slipper for den personlige hæftelse.

Anpartsselskaber stiftes med et kapitalindskud på 40.000 kroner, og det er den mest anvendte selskabsform herhjemme. Der er blandt andet en masse fordele i forhold til ansvar og hæftelse, der gør det attraktivt som selskabsform.

Aktieselskaber kræver en større startkapital, ligesom der er krav om, at et A/S skal have bestyrelse såvel som direktion. I et aktieselskab er du også beskyttet mod personlig hæftelse, og grundet det store indskud på 400.000 kroner får du ofte del i de fordele, store virksomheder nyder i forhold til tillid fra omverdenen. Der er mange fordele i et A/S – som eksempelvis den lette adgang til kapital via salg af aktier, men der skal bruges nogle juridiske kræfter i den stiftende fase.

Iværksætterselskaber

Tidligere har du kunne stifte Iværksætterselskaber. Muligheden for at stifte iværksætterselskaber blev fjernet i 2019. Iværksætterselskaber var nemme at stifte og havde mange fordele.
Du behøvede ikke store indskud. Faktisk var en krone nok, og du hæftede ikke personligt for mere, end du havde indskudt i virksomheden. Men desværre så Erhvervsstyrelsen ofte, at muligheden blev brugt mod hensigten. Iværksætterselskaber blev oftere tvangsopløst eller gik konkurs.

I stedet har Erhvervsstyrelsen sænket kapitalkravene for anpartsselskaber til 40.000 kr., hvilket gør det mere attraktivt at stifte anpartsselskaber i Danmark. Du kan læse mere om omregistrering fra til ApS her.

Hvad er et holdingselskab?

Endelig har vi holdingselskaber, som typisk vil være et ApS eller et IvS. Et holdingselskab er et selskab, du sætter ind mellem dig og den virksomhed, du ejer. Holdingselskabet ejer selskabet, der skaber værdierne, og du ejer holdingselskabet. Fordelene ved holdingselskaber er mange, og den største er nok, at du kan holde på likviditeten i din virksomhed. Det vil sige, at du kan lave en skattefri opsparing ved at trække overskuddet ud af dit driftsselskab og over i dit holdingselskab. Hermed er de sikret mod eventuelle konkurser, retssager og krav, der måtte opstå i driftsselskabet, og der skal ikke betales udbytteskat, når du flytter pengene over i dit holdingselskab. Hermed sikrer du din kapital, så du kan forvalte den, som du finder klogest. Du skal naturligvis betale skat, når du trækker penge ud af holdingselskabet til private formål.

Du bør overveje at starte dit holdingselskab i samme omgang, som du etablerer et driftsselskab – du kan nemlig få det stiftes med ”samme” selskabskapital, som skal bruges til stiftelse af driftsselskabet.

Vi har mange års ekspertise i selskabsretlige forhold, og vores specialister er altid klar til at rådgive dig, når du stifter selskab.

Lad os hjælpe dig med at omdanne din virksomhedsform

Bogstaverne efter dit firmanavn står ikke hugget i granit, når du vælger din selskabsform. Hvad der gav mening ved stiftelsen, er måske ikke længere det bedste for virksomheden, og det er heldigvis til at ændre på formen hen ad vejen. Vi ved, hvad der er af juridiske krav og forhold, du skal tage stilling til, og vi er klar til både rådgivning og eksekvering, når du vil ændre på din virksomhedsform.

Lad os rådgive dig i køb og salg af virksomheder

Det er naturligvis en stor opgave at købe en virksomhed, og du kan med fordel søge juridisk bistand, så du ikke køber katten i sækken. Det sikrer du dig typisk med en Due Diligence, der vel nærmest kan oversættes som et eftersyn med rettidig omhu. Det dækker over en grundig gennemgang af virksomheden og dens forpligtelser. Her vil du få kortlagt eventuelle faldgruber, så som forpligtelser overfor kunder og leverandører eller betænkeligheder i forhold ansættelseskontrakter og huslejekontrakter.

I det hele taget er det en god idé med et sådant 360-graders eftersyn af virksomheden, inden du køber. Det vil typisk være en advokat og en revisor, der udfører opgaven.

Skal du sælge din virksomhed, er prisen måske det, du forholder dig mest til. For at opnå den højest mulige pris, bør du kigge på modning af virksomheden, og her kan vi være dig behjælpelig. Vores specialister ved nemlig, hvor du bør sætte ind, så din virksomhed bliver mere attraktiv for potentielle købere.

Vi kan også rådgive dig i forhold til skattemæssig optimering ved et salg. Vi kan også kan hjælpe dig med at udarbejde fortrolighedserklæringer i de situationer, hvor potentielle købere sidder med følsomme informationer. Vi kan naturligvis også udarbejde den endelige salgskontrakt, så både du og køber er ordentligt dækket ind.

Lad os hjælpe dig med fusioner og spaltninger

Der kan være mange fordele i enten at fusionere eller spalte virksomheder, og vores eksperter kan rådgive dig om, hvad der er mest fordelagtigt for din virksomhed. Der kan nemlig være både skatte- og lovmæssige udfordringer, når du fusionerer eller spalter din virksomhed.

Lad os rådgive dig i regnskabs- og skattemæssige forhold

Skattelovgivningen i Danmark er kompleks. Så har vi vist ikke sagt for meget. Det er mange skattemæssige overvejelser at gøre, når du navigerer rundt i selskabsret, og dine valg kan få stor betydning for dig og din virksomhed. Derfor bør du rådføre dig med fagfolk, så du altid er på sikker grund i skattespørgsmål.