Karriere

Karriere hos Advokatgruppen

Er du vores nye kollega?

Ledige stillinger

Vi søger løbende nye kollegaer til vores kontorer i Horsens, Fredericia og Århus. Du kan se vores ledige stillinger her på siden.

Advokat

Vi søger altid dygtige og kvalificerede advokater, der har ambitioner om at gøre Advokatgruppen endnu bedre. Det er vigtigt, at du deler synet på vores værdier, og at du er indstillet på at indgå i sociale sammenhænge på kontoret.

Alle advokater hos Advokatgruppen opbygger egen portefølje, og ved ansættelsen udarbejdes der en konkret markedsføringsstrategi for den enkelte. Den skal sikre, at dine forcer og kompetencer bliver bragt bedst i spil til glæde for alle.

Fokus og specialisering er en forudsætning for at kunne levere den høje standard af juridiske ydelser, som Advokatgruppen står for. Derfor er det vigtigt for os, at alle medarbejdere har gjort sig bekendt med, hvilke sagsområder den enkelte gerne vil arbejde med, og hvor vi har de rigtige kompetencer.

Kundekontakt er afgørende, og det forventes derfor, at vores medarbejdere er omgængelige og har et ønske om at komme ud af huset og opsøge nye kunder.

Vi har fokus på, at alle mennesker er forskellige, og derfor er der også forskellige veje til succes. Derfor er det også individuelt, om din markedsføringsstrategi skal indebære deltagelse i netværk, eller om du vil gøre dit navn kendt ved at skrive artikler eller noget helt andet.

Yngre advokater har mulighed for at deltage i vores Multilaw aktiviteter. Dette omfatter deltagelse i et årligt Multilaw Academy med deltagelse af andre yngre advokater fra hele verden.

Advokatfuldmægtig

Når vi ansætter advokatfuldmægtige, er det altid med den klare forventning, at ansættelsesforholdet skal fortsætte længe efter fuldmægtiguddannelsen er gennemført.

Derfor vil du fra første dag blive betragtet som en helt integreret del af det team, som du er en del af.

Vi vil gerne have, at du tidligt i forløbet har en ide om den retning, du gerne vil gå i, men der skal altid være plads til at opdage nye interesseområder.

Vi skal primært arbejde med de områder, som vi brænder for, fordi det giver den bedste indsats, arbejdsglæde og i sidste ende også det bedste resultat for vores kunder.

Alle fuldmægtige vil følge Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse, og der vil blive lavet en plan, der sikrer alle de nødvendige kvalifikationer for at bestå uddannelsen.

Advokatfuldmægtige har også mulighed for at deltage i Multilaws udvekslingsprogram. Her kan man få lov til at prøve kræfter med, hvordan det er at arbejde i udlandet.

Stud. jur.

Som studentermedhjælper i Advokatgruppen vil du få lov til at arbejde med nogle af de udfordringer, som man møder i jobbet som advokat. De daglige opgaver vil derfor primært være sagsrelaterede. Du vil derfor få indblik i både den teoretiske og praktiske behandling af en sag.

Eksempler på opgaver, som nuværende studerende har udført, er udarbejdelse af udkast til processkrifter i retssager, udarbejdelse af udkast til selskabsretlige dokumenter og oprettelse af udkast til testamenter og ægtepagter samt lejekontrakter.

Erfarne studentermedhjælpere har selvstændigt behandlet mindre sager i tæt samarbejde med den ansvarlige advokat, f.eks. klagesager i Huslejenævn.

Den store grad af selvstændighed kræver, at dine teoretiske færdigheder skal være i orden. Samtidig skal du være i stand til at kommunikere denne viden på en let forståelig måde, som vores kunder kan forstå.

Sagsbehandler

Hverdagen som sagsbehandler i Advokatgruppen er præget af en stor grad af selvstændighed, hvor den enkelte sagsbehandler har stort ansvar for egne sager.

Specialisering er en forudsætning for at kunne levere den høje standard af juridiske ydelser, som Advokatgruppen står for. Dette gør sig også gældende for sagsbehandlere. Du vil derfor blive tilknyttet et team og et specifikt sagsområde, og ikke nødvendigvis en specifik advokat.

Vi har fokus på, at vores sagsbehandlere selvstændig kan tilrettelægge arbejdsdagen og prioritere de opgaver, som skal løses. Der vil altid være mulighed for sparring i de enkelte teams.

Vi sikrer løbende at vores sagsbehandlere har den mest opdaterede viden. Vi sørger også for at tilrettelægge efteruddannelse løbende, både via internt undervisning og videndeling, samt eksternt ved deltagelse i kurser.

Rekrutteringsprocessen

Hvordan ansøger jeg?

Advokatgruppen opslår jævnligt stillingsopslag på hjemmesiden, samt på advojob.dk og lignende hjemmesider.

Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med CV, samt relevante bilag.

Ansøgninger sendes til administrationschef Lone Toft Axelsen på job@advokatgruppen.dk

Samtaler

Vi afholder samtaler med alle potentielle kandidater. Her vil vi gerne have en fornemmelse af, hvilket kvalifikationer du kan bidrage med i Advokatgruppen, både faglig og personligt.

Første samtale er sædvanligvis med den administrerende partner samt den fungerende kontorchef for det afdelingskontor, som stillingen vedrører.

Vi benytter os ikke af udarbejdelse af personlighedstests i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi ser det dog som noget positivt, hvis du selv har gjort dig bekendt med, hvilken type du er.

Det er vigtigt for os, at du har gjort dig klart, hvad der er vigtigt for dig ved valg af en arbejdsplads. Derfor beder vi dig om at lave en liste over de 20 vigtigste elementer, som dit job skal indeholde og som motiverer dig. Hertil skal du også lave en liste over 5 elementer, som dit job helst ikke skal indeholde. På den måde får vi afklaret, om vi kan tilbyde dig det, som du faktisk søger efter.

Ved samtalens afslutning bliver det aftalt, hvad der vil være det videre forløb i processen. Hertil hvornår der vil blive givet en tilbagemelding på en eventuel anden samtale.

I anden samtale vil der ligeledes være deltagelse af den administrerende partner og så den advokat, som du vil komme til at arbejde sammen med. Advokaten er enten den sagsansvarlige advokat eller den person, som vil fungere som leder af det faglige team, som du skal indgå i.

Hvordan er det at arbejde hos Advokatgruppen?

Virksomheden

Advokatgruppen er et full-service advokatfirma med knap 50 ansatte fordelt på 3 kontorer i Østjylland. Herudover arbejder en af vores advokater i Tyrkiet.

Advokatgruppen har eksisteret siden 1987 og er derfor et veletableret firma med indgående kendskab til advokatbranchen og til det østjyske marked.

Samtidig har Advokatgruppen en lang historie med at servicere kunder fra alle dele af Danmark, i forbindelse med en række specialer indenfor blandt andet bolighandler, personskadeerstatning, familieret og inkasso.

Vores størrelse gør, at vi har mulighed for at opbygge både en kompetent og specialiseret erhvervsafdeling, samt en privatretsafdeling, der er blandt regionens bedste.

Advokatgruppen har ligeledes et omfattende antal sager for internationale kunder og deltager i grænseoverskridende transaktioner.

Advokatgruppen er den danske del af et af de største og mest anerkendte globale advokatnetværk, Multilaw, der tæller over 8.000 advokater verden rundt. Dette netværk giver adgang til at servicere vores kunder med ekspertviden om samtlige regioner i verden. Det giver også os mulighed for at arbejde med på sager vedrørende multinationale selskaber, der henvises til os fra andre af vores kollegaer i netværket. Du kan læse mere på www.multilaw.com.

Vi arbejder intensivt med at sikre, at alle medarbejdere har en indgående viden på de områder, som de arbejder med. For at opbygge denne viden er det nødvendigt at fokusere på enkelte fagområder. Dette er årsagen til, at vi har organiseret os i teams, hvor der er mulighed for videndeling og sparring.

Vi arbejder konstant med at sikre den rigtige fordeling af sagerne, sådan at kunderne altid serviceres af det team, som har den mest indgående viden omkring sagsområdet. Vi har derfor også oprettet kompetencecentre, så sagerne samles der, hvor specialisterne sidder.

Kulturen

I Advokatgruppen er vi meget bevidste om vores værdier.  Vores værdisæt er præciseret i samarbejde med hele organisationen, og samtlige medarbejdere har været med til at påvirke forståelsen af disse værdier.

Vores kultur er præget af et fokus på en begejstring for de opgaver, som vi udfører. Advokatgruppen er af den opfattelse, at en forudsætning for et godt resultat for både kunden og for Advokatgruppen er, at vores medarbejdere er begejstrede for deres arbejdsplads og for de opgaver, der udføres. Vi ønsker, at alle vores medarbejdere er glade for at komme på arbejde og har bibeholdt denne glæde helt, indtil arbejdsdagen afsluttes.

Vi arbejder konstant med at opdyrke en åbenhed i organisationen, så alle er involveret i, hvad der foregår i virksomheden, og i hvilken retning vi går.

For at opnå de ønskede resultater arbejder vi effektivt og med anvendelse af den nyeste teknologi. Derved kan vi skabe en bedre arbejdsplads og de bedste løsninger for vores kunder.

Vi har ikke fokus på, at den enkelte skal arbejde mange timer. Vi vil hellere sikre, at det samme arbejde udføres på kortere tid. Vi har fokus på, at der skal være en sund balance mellem arbejde og privatliv. Der skal gives plads til, at man samtidig med sin karriere kan være en aktiv del af sin egen familie.

Advokatgruppen har opnået en øget effektivitet i sagsbehandlingen ved at fokusere på samarbejde i stedet for intern konkurrence og ved at fjerne de interne barrierer, som kunne forhindre en effektiv sagsbehandling.

Som ansat ved Advokatgruppen vil du opleve dygtige, engagerede og entusiastiske mennesker i gennem hele organisationen.

Alle i Advokatgruppen arbejder for det fælles mål at levere de bedste løsning, for vores kunder.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!