Retssager

Der findes flere måder at afgøre sager indenfor det danske retssystem herunder retssager, mægling og voldgift.

I menuen til venstre kan du læse om gruppesøgsmål og voldgift. Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Hvad koster en retssag?

Står du med et ønske om at opstarte en retssag, eller er du den af parterne, som har modtaget en stævning fra retten? Så er det det helt naturligt, at der popper en masse spørgsmål op hos dig, for hvordan skal du lige forholde dig til denne situation. Det første man tænker, er nok hvad koster det at føre en sag ved retten? Du kan nemlig ikke komme udenom, at der vil være omkostninger.

Du skal være forberedt på, at der som hovedregel skal betales en retsafgift til retten og meget ofte skal der også betales noget til advokaten. Retsafgiften er den afgift, som domstolene opkræver for staten. Denne afgifts størrelse afhænger af forskellige ting såsom; hvad er sagens økonomiske værdi? Er modparten en offentlig myndighed? Hvilken sagstype er der tale om?

Omhandler din sag eksempelvis ægteskab, forældremyndighed eller faderskab, så er kan du være fritaget fra denne type afgift.

I dansk ret er det den tabende part, som skal betale for de advokatudgifter, som den vindende part kan have haft i forbindelsen med sagen. Denne udgift bliver dog fastsat af dommeren med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Dette betyder derfor også, at selv om du står som den vindende part i sagen, så kan du risikere, at dommeren har fastsat en lavere takst end dine faktiske udgifter til din egen advokat udgør.

Retsafgiften og advokatens løn er som udgangspunkt de to store omkostninger, men der vil ofte også være omkostninger i forbindelse med syn og skøn samt omkostninger til vidner (afhængigt af sagens natur).

Du kan læse mere om retssager som privatperson her.

Lad os rådgive dig

Er du stadig i tvivl om, hvad det vil koste dig? Vi giver gerne et gratis råd, hvis det er alt, hvad du har brug for. Så ring 70 10 13 30 og få en venlig advokat i røret.

Cecilie Hjorth advokatfuldmægtig Århus erhvervsret advokat Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!