Retssager, voldgift

Advokatgruppen fører løbende et meget betydeligt antal retssager ved domstole landet rundt – byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret. Vi repræsenterer også til stadighed klienter overfor udenlandske retsinstanser.