Mogens N. Lund

Advokat / associeret partner
Telefon:
40 38 46 33
E-mail:
mnl@advokatgruppen.dk

Mogens N. Lund

Advokat / associeret partner
Telefon:
40 38 46 33
E-mail:
mnl@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg arbejder hovedsageligt med miljøretten for virksomheder og private – herunder med særlig erfaring og indsigt i sager omfattet af planloven og naturbeskyttelsesloven.

Arbejdet med turismeerhvervet har altid interesseret mig, og jeg arbejder i vidt omfang med campingbranchen, hvis sager jeg med særligt indblik i alle relevante retlige og driftsmæssige forhold for campingpladser har opbygget en specialviden i at løse. Jeg er ansvarlig for vores specialhjemmeside www.campingrådgivningen.dk.

Derudover har jeg stor erfaring med virksomhedsoverdragelser – herunder ikke mindst køb og salg  eller bortforpagtning af campingpladser.

Endelig er foreningsretten mit kompetenceområde. Jeg har således igennem årene været rådgiver for mange foreninger inden for dansk turisme og friluftsliv – herunder som dirigent forestået afviklingen af foreningernes generalforsamlinger.