Handelsagenter og mellemmænd

På disse sider kan du læse mere om agentforhold og alternativer hertil

Handelsagenten

En agentaftale er en aftale mellem en handelsagent og en agenturgiver. Når en agentaftale udformes mellem på aktørerne på markedet, får en handelsagent ret til at forhandle agenturgiverens produkter eller ydelser i et bestemt område.

Hvad er handelsagentens forpligtelser?

Ligesom agenturgiveren, er du, som en handelsagent, underlagt særlige forpligtelser. Agentforholdet reguleres hovedsageligt af handelsagentsloven, som blev vedtaget den 2. maj 1990. Det fremgår af lovens § 5, at du som handelsagent skal varetage agenturgiverens interesser ved udførelsen af dit hverv. Du skal derudover handle loyalt og redeligt. Her skal du være særlig opmærksom på:

  • du skal foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud
  • du skal bemyndigelse hertil, indgå aftale vedrørende de forretninger, der er omfattet af agenturforholdet
  • du skal underrette agenturgiveren om indhentet tilbud eller indgået aftale
  • du skal underrette agenturgiveren om andre forhold som han/hun bør kende
  • du skal følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren

Hvad skal der ved ophør af en agentaftale?

I forbindelse med ophør af agenturaftalen – især hvis du er blevet opsagt af agenturgiveren – har du som handelsagent hyppigt krav på godtgørelse fra agenturgiveren. Dette gælder dog kun, såfremt du har tilført agenturgiveren nye kunder eller en væsentlig stigning i omsætningen med de eksisterende kunder, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele. Godtgørelsen kan andrage op til 1 års provision.

Hvad skal du, som handelsagent, være særlig opmærksom på?

Det er vigtigt at du, som handelsagent, er særlig opmærksom på om en aftale, der er indgået mellem dig og agenturgiveren, behandler de rettigheder og forpligtelser, der både ved lov samt praksis er fastslået på området.

Har du brug for rådgivning af en advokat?

Vil du indgå eller har du indgået en agentaftale, men er du i tvivl om jeres aftale opfylder de rigtige krav til loven og retspraksis? Så lad vores eksperter i Advokatgruppen hjælpe dig! Vi har dygtige advokater i Horsens, Århus og Fredericia, der er specialiseret i at rådgive handelsagenter og mellemmænd.  Du skal derfor ikke tøve med at kontakte os på telefon 70 10 13 30.