Handelsagenter og mellemmænd

På disse sider kan du læse mere om agentforhold og alternativer hertil

I Danmark fik vi loven om handelsagenter i 1990. Loven er baseret på et EU-direktiv fra 1986. Der er nu på området – bortset fra mindre nuancer – retsenhed inden for i EU. Dog er de nyeste tilkomne EU-lande endnu ikke fuldt ud med.

Direktivet og dermed de nationale love indeholder ret ensartede regler om agenturgiverens og agentens pligter, om provisionsberegning og udbetalingstidspunkt og om opsigelsesvarsler

Reglerne om mulig betaling af godtgørelse til agenten er ret byrdefulde for agenturgiveren. Beregningsreglerne er lidt forskellige fra land til land, især Frankrig skiller sig ud (skadeserstatning).

De fleste af de henvendelser, vi modtager vedrørende agentforhold, har med ophørssituationen at gøre. De mange henvendelser kommer uanset, at der er udarbejdet modelkontrakter for agenturforhold og via kurser, artikler m.v. er informeret meget om problematikkerne.

Det forekommer ganske ofte, at agenturgiveren vurderer, at han ikke har den ideelle agent – dvs. agenten, der kender markedet til bunds, er en effektiv samarbejdspartner for såvel virksomheden som kunderne og naturligvis evner at skabe en tilfredsstillende afsætning.

" God rådgivning, med kunden i fokus. "

5 / 5