Legal Services

Få din egen ad hoc juridiske afdeling, hvor ydelser og ressourcer tilpasses lige præcis det din virksomhed har brug for!

For virksomheden, der ønsker en en samlet juridisk løsning, der både er fleksibel, ukompliceret og giver “value for money”.

Vi tilbyder ad hoc juridisk rådgivning

Advokatgruppen tilbyder nu en helt unik mulighed for virksomheder, der ikke har egen juridisk afdeling.

Alle virksomheder har krav på en kvalitativ og værdiskabende rådgivning. Det er dog ikke alle virksomheder, der har mulighed for at etablere egen juridisk afdeling, ligesom omkostningerne til ekstern advokat afholder mange virksomheder fra at få den nødvendige juridiske rådgivning og derved til at være på forkant med de juridiske udfordringer.

Advokatgruppen har derfor udviklet et koncept, hvor virksomheden kan få skræddersyet den juridiske rådgivning efter behov og ambitioner, og derved får mulighed for at være på forkant.

Med andre ord giver vi nu virksomheden mulighed for, at få sin egen fleksible juridiske afdeling uden selv at skulle ansætte, lede og administrere. Der er ingen forpligtelser og ingen bindinger. Vi udlåner vores bedste folk til virksomheden. Der er tale om højt kvalificerede advokater alle med relevant erhvervsretlig baggrund.

Sådan foregår rådgivning af Advokatgruppen

1) Uforpligtende møde

I første omgang tilbyder Advokatgruppen at komme ud til et uforpligtende møde, hvor vi fællesskab tager temperaturen på virksomhedens juridiske situation.

2) Oplæg til model for Legal Services

Herefter udarbejder Advokatgruppen omkostningsfrit forslag til model for Legal Services, der skræddersyes virksomhedens ønsker og behov, ligesom der laves forslag til prismodel og vilkår i øvrigt.

3) Virksomhedsbesøg

Der vil typisk blive afsat et antal dage, hvor juristen gennemgår virksomhedens forhold ude hos selve virksomheden, og i samarbejde med virksomhedens relevante medarbejdere fremskaffer de nødvendige oplysninger og dokumentation til den juridiske gennemgang.

4) Rapport med juridisk oversigt, anbefalinger og prioriteringer

 1. Oversigt
  Den fremskaffede information danner grundlag for udarbejdelse af en juridisk rapport, hvor alle relevante juridiske forhold, der er afdækket beskrives.
 2. Anbefalinger
  Rapporten vil ligeledes indeholde anbefalinger til fremtidig håndtering og løsning af de forskellige juridiske
 3. Prioriteringer

Der udarbejdes anbefalinger og ligeledes forslag til prioritering af de juridiske forhold, så virksomheden har det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til det videre arbejde med og vægtning af de juridiske forhold.

Nogle af de typiske områder for rapporten vil være:

 • Selskabskonstruktion/ejerforhold
 • Kontraktsforhold for medarbejdere herunder særligt ledende medarbejdere
 • Kontraktsforhold med samarbejdspartnere, leverandører, kunder m.v.
 • Complianceforhold indenfor f.eks., GDPR, konkurrenceret, IP-ret, markedsføringsret, ansættelsesret m.m.

5) Indsatsplan

På baggrund af den juridiske rapport og anbefalinger udarbejdes i dialog med ledelsen en juridisk indsatsplan med henblik på at bringe virksomheden sikkert i mål med de juridiske udfordringer.

6) Opfølgning inkl. abonnementsløsning

Afhængig af virksomhedens ønsker og behov aftales nærmere omkring opfølgning herunder også muligheden for yderligere juridisk bistand i forbindelse med selve løsningen af de forskellige juridiske forhold.

Der vil i forbindelse med den videre rådgivning være mulighed for at aftale levering af juridiske ydelser på meget attraktive abonnementsvilkår indenfor bestemte juridiske områder, hvor virksomheden betaler en fast månedlig ydelse mod at modtage løbende juridisk rådgivning.

Priser

Kendetegnende for Legal Services er, at der total fleksibilitet og gennemsigtighed i både ydelser og pris.

Mange muligheder:

1) Der er mulighed for at lave fastprisaftale på hele eller dele af Legal Service pakken.

2) Der afregnes efter anvendt tid til helt særlige favorable priser sammenlignet med almindelig advokattakst.

3) Der er mulighed for at kombinere både fastpris og afregning efter tid afhængig af virksomhedens ønsker og behov.

4) Der er mulighed for abonnementsvilkår på udvalgte juridiske ydelser i forhold til den efterfølgende juridiske rådgivning.

Legal Services vil som minimum indeholde:

 • Generel gennemgang af virksomhedens juridiske status, som foretages ude hos virksomheden, hvor relevante medarbejdere/ledelse involveres i nødvendigt omfang.
 • Rapport over gennemgåede områder
 • Konklusioner omkring juridiske forhold
 • Juridisk handlingsplan med prioriterede indsatsområder

Kontakt os for at høre nærmere

Kontakt Advokatgruppens team for Legal Services og hør nærmere om, hvilke muligheder, der er:

Anders Birch Poulsen, Associeret Partner og Advokat (L):

Anders har en mangeårig baggrund som erhvervsadvokat bl.a. som selvstændig og iværksætter, og han beskæftiger sig med en bred vifte af erhvervsretlige forhold herunder diverse kommercielle kontrakter, køb og salg af virksomheder, ansættelsesret, ejeraftaler, kommercielle tvister og førelse af rets- og voldgiftssager. Hertil kommer en stor forhandlingserfaring både i relation til kommercielle forhandlinger og egentlig tvistløsning.

Anders har desuden igennem en længere årrække været Head of Legal/chefjurist i flere store danske- og internationale virksomheder, og derigennem opnået væsentlig erfaring med strukturering og løsning af virksomhedens juridiske behov i samarbejde med organisationens ledelse og øvrige stakeholders. Han har i den forbindelse opnået en betydelig ekspertise omkring franchisevirksomheder og de særlige juridiske forhold, der knytter sig hertil både nationalt og internationalt.

Hans juridiske rådgivning er gennemsyret af et stærkt kommercielt mindset, hvor det er afgørende for ham, at hans kunder oplever en dedikeret, værdiskabende og løsningsorienteret rådgivning

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen

Kontaktdata: 

Direkte: 87 32 81 84

Mobil: 51 43 17 71

E-mail: abp@advokatgruppen.dk

Søren M. Bie, Partner og Advokat:

Søren arbejder udelukkende med erhvervsret, hvor han har specialiseret mig inden for forhandling, selskabsret, omstrukturering og køb/salg af virksomheder.

Størstedelen af hans kunder er ejerledede virksomheder, hvor han både fungerer som specialistadvokat indenfor sine fagområder og overordnet rådgiver af hele virksomheden/ejerkredsen.

Herudover bestrider Søren flere bestyrelsesposter, hvor han hjælper med at udvikle virksomhederne. Han har desuden en særlig erfaring og know-how inden for restaurationsbranchen. Søren indgår ligeledes i vores teams for Legaltech (herunder e-sport) og Legal Services.

Endelig er Søren fast juridisk skribent for Jysk Fynske Medier’s erhvervssektion (Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad).

Søren Merrild Bie advokatgruppen partner selskabsret erhvervsret

Kontaktdata: 

Mobil: 29 26 10 12

E-mail: smb@advokatgruppen.dk

Nicolai Brommann Carøe, Adm. partner og Advokat (H):

Som administrerende partner har Nicolai ansvaret for den daglige ledelse og drift af Advokatgruppen.

Han rådgiver primært om ansættelsesret, selskabsret og andre erhvervsretlige forhold. Han har desuden erfaring i virksomhedsdrift gennem deltagelse i bestyrelser og advisory boards.

Igennem mere end 10 år har Nicolai desuden hjulpet vores kunder med adskillige retssager. I 2018 fik han møderet for Højesteret.

Med hans baggrund har han en forretningsmæssig og pragmatisk tilgang til alle problemstillinger med fokus på, hvad der samlet skaber den mest optimale løsning for kunden.

I 2017 blev Nicolai valgt som bestyrelsesformand for Horsens Advokatforening.

Kontaktdata: 

Direkte: 76 28 14 27

Mobil: 28 70 00 01

E-mail: nbc@advokatgruppen.dk

Eva Kaya, Advokat (L)/ LL.M.:

Eva arbejder for danske og udenlandske erhvervsklienter, særligt indenfor udarbejdelse og gennemgang af kontrakter på dansk og engelsk, markedsføring, køb og salg af varer og tjenesteydelser, ansættelsesret og selskabsret.

En del af hendes klienter er indenfor maskinhandlerbranchen, og hun har siden 2006 været advokat for Dansk Maskinhandlerforening.

Via Advokatgruppens medlemskab af det globale advokatnetværk Multilaw assisterer Eva de af vores danske klienter, der har brug for international, juridisk ekspertise; Multilaw er et elite-netværk af advokatfirmaer i 100 lande, med 8.500 advokater. Hun er en af kontaktpersonerne for Multilaw i Danmark.

Desuden hjælper Eva mange udenlandske klienter, der er involveret i erhvervsvirksomhed i Danmark, eksempelvis med selskabsoprettelse, ejeraftaler, ansættelser og afskedigelser, likvidation, kontakt til myndigheder mv.

Hun har i en årrække undervist hos Dansk Maskinhandlerforening i markedsføring, nethandel, køberet og generationsskifte.

Kontaktdata: 

Direkte: 33 70 44 44

E-mail: ek@advokatgruppen.dk

Dan Dahl Rahimian, Advokat:

Som en del af Team Selskabsret og Team Proces arbejder Dan med en bred vifte af sagsområder indenfor erhvervsretlige forhold, herunder selskabsret, kommercielle kontrakter, virksomhedsoverdragelser og retssager.

Dan er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet, men har også gennemført den norske advokatuddannelse hos Juristenes Utdanningssenter (JUS) i Oslo. Efter at have arbejdet på et norsk advokatkontor i nogle år, er han blevet beskikket norsk advokat. Med denne internationale erfaring vil han kunne assistere klienter, som ønsker juridisk ekspertise i både Danmark og Norge.

Advokat esportsadvokaten Dan Dahl

Kontaktdata:

Direkte: 87 32 81 24

Mobil: 29 60 89 60

E-mail: ddr@advokatgruppen.dk

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!