Erhvervsstrafferet

Er virksomheden sigtet eller tiltalt? – kontakt os hurtigst muligt for den rigtige rådgivning 

Virksomheder bliver i stadigt stigende grad pålagt komplekse regelsæt fra både Folketinget, administrative myndigheder og EU. Reglerne fortolkes ofte imod almindelig virksomhedsmæssig fornuft og medfører alt for ofte store bødekrav, inddragelse af tilladelser og rettighedsfrakendelser.

Myndighederne som fører kontrol med erhvervslivet har et stort maskineri af jurister og specialister. De forventer at virksomhederne som professionelle har komplet styr på den relevante lovgivning. Ofte kræves dokumentation i stort omfang med henvisning til administrative regler.

Retssikkerhed er naturligvis også for virksomheder og forbud selvinkriminering gælder også i erhvervslivet sager. Så når myndighederne mener, at der i din virksomhed er begået overtrædelser og de ønsker flere oplysninger eller blot hvis du er i tvivl – så kontakt os. Senere kan oplysninger du behøvede at fremlægge formentligt ikke ekskluderes.

Medierne har adgang til oplysninger om sager der berammes ved domstolene. Så inden skyldsspørgsmålet er afgjort kan sagerne begynde at få konsekvenser.

Erhvervsstraffesager er ofte vidt forskellige fra almindelige straffesager

  • Sager om tyveri, vold og lignende kræver, at der kan bevise forsæt (altså hensigt til at begå den pågældende lovovertrædelse). Erhvervsstraffesager kræver ofte kun en beskeden uagtsomhed eller også er der objektivt straffeansvar.

 

  • Almindelige straffesager involverer sjældent væsentlig lovfortolkning. Erhvervsstraffesager vedrører ofte lovgivning, der hyppigt ændres og ofte involverer EU-retlige forordninger, som myndighederne fortolker efter deres dagsorden.

At få en domstol overbevist om den rette regelfortolkning, at holde styr på dine pligter og rettigheder i blandingen af national og EU-ret – kræver en specialist, hvis du forventer det bedst mulige resultat.

 

" God rådgivning, med kunden i fokus. "

5 / 5