Om Advokatgruppen

Kort fortalt om Advokatgruppen

Advokatgruppen er et dansk advokatfirma med kontorer i henholdsvis Aarhus, Horsens og Fredericia. Selvom vi er lokalt forankret, så har vi global rækkevidde. Vi bistår med stor erfaring både inden for erhvervsretten og privatlivets forhold. Vi sætter en ære i at kommunikere Ret Ligetil til vores brede klientskare.

Vi er en del af et af de største og mest anerkendte globale advokatnetværk. Multilaw tæller over 10.000 advokater fordelt over mere end 100 lande verden over.

Disclaimer

 Søg altid konkret rådgivning, inden du træffer en endelig beslutning.  Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på – indlæggene på denne hjemmeside kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

Ansvarlige indehavere

Herunder kan du møde Advokatgruppen I/S interessenter samt få et lille indblik i parternes respektive retsområder. Interessenterne er fordelt på Advokatgruppens 3 kontorer, som har beliggenhed i Fredericia, Horsens og Århus.

Helle Brandt(H)

Helle Brandt er specialist i rådgivning indenfor familie- og arveret, hvor hun bl.a. afholder kurser i arv, gaver og testamenter. Hertil rådgiver Helle også inden for skilsmissesager og, hun er autoriseret bobehandler i ægtefælleskifte ved retten i Horsens. Helle er også udannet mediator og, hun bistår også i mediationer. Yderligere har Helle også undervist på dommerfuldmægtiguddannelsen.

Johan Johnsen(H)

Johan Johnsen er erfaren og dybt specialiseret inden for fast ejendom, hvor han rådgiver både private og virksomheder i ejendomshandler. Ligeledes har han rets- og voldgiftssager vedrørende fast ejendom. Johan beskæftiger sig også med familieret, inkasso og andre retsområder. Hertil er Johan også ansvarlig for Advokatgruppens hjemmeside www.husadvokaten.com

Jørgen Merrild Bie(H)

Jørgen Merrild Bie har møderet for Højesteret, og han er også udpeget som censor ved advokateksamen i procedure og retssagsbehandling. Jørgen har også et stort kendskab til strafferet herunder erhvervsstrafferet og strafferet i private områder. Ydermere har Jørgen flere specialer inden for det private retsområde. Jørgen er også ansvarlig for vores hjemmesider www.strafferet.dk & doedsbo.dk.

Katrine Borghesi Mogensen(L)

Katrine Borghesi Mogensen er en af Advokatgruppens dygtige partnere i de private retsområder. Katrines specialer er testamente og arv, dødsbobehandling samt familieret. Katrine er også ansvarlig for driften af Advokatgruppens hjemmeside www.testamente.dk.

Martin Høj Lauridsen(L)

Martin Høj Lauridsen har mere end 15 års juridisk erfaring i privatretlige og erhvervsretlige områder. Martin er særlig specialiseret i køb og salg af fast ejendom, lejeret, arv og testamenter, dødsbobehandling og meget mere.

Michael Sønderskov (H)

Michael Sønderskov er specialist i flere sagsområder, men Michael beskæftiger sig særligt med erhvervsret og boligrådgivning. Michael er også beneficeret forsvarsadvokat og en af Advokatgruppens specialister i strafferet.

Nicolai Brommann Carøe (H)

Nicolai Brommann Carøe er den administrerende partner hos Advokatgruppen. Nicolai har derfor den daglige ledelse og drift af Advokatgruppen. Nicolai beskæftiger sig primært med erhvervsretlige områder såsom ansættelsesret, lejeret, selskabsret mv. Nicolai har også møderet for Højesteret.

Søren Merrild Bie

Søren Merrild Bie er vores specialist i selskabsret. Søren beskæftiger sig hovedsagligt med erhvervsret og har flere forskellige specialer inden for dette retsområde. Søren har f.eks. stort kendskab til forhandlinger, køb og salg af virksomheder samt kendskab til esport som retsområde.  Søren er også ansvarlig for Advokatgruppens hjemmeside www.selskabsret.dk samt fast skribent i Jysk Fynske Medier’s erhvervssektion.

Beskikkelse og ansvarsforsikring

Alle sagsansvarlige advokater på Advokatgruppens danske kontorer er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Du kan læse mere om Advokatsamfundet ved at klikke her!

De sagsansvarlige advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø under police nr. VAS1400019.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!