Om Advokatgruppen

Kort fortalt

Advokatgruppen er et full service advokatfirma med 3 kontorer i Østjylland. Herudover arbejder en af vores advokater i Tyrkiet.

Vi bistår med vægt både inden for erhvervsretten og vedrørende privatlivets forhold. Vi rådgiver også foreninger, herunder brancheforeninger, og offentlige myndigheder.

Vi er advokater for klienter i og uden for Danmark, og vi arbejder med både danske, udenlandske og internationale retsforhold.

Som personer og firma er vi en meget levende størrelse, der udvikler sig hver eneste dag. Vi tror på gamle dyder og sund fornuft, men i nutidens og fremtidens indpakning.

Seneste udvikling

Den 1. januar 2016 fusionerede Advokatgruppen med Advodan Horsens, hvorved sidstnævnte udtrådte af Advodan-kæden og flyttede sammen med Advokatgruppens Horsens-kontor i nye lokaler i den gamle Bastian-bygning på Emil Møllers Gade.

Fusionen har betydet, at Advokatgruppens team nu er endnu stærkere, både privat- og erhvervsretligt.

Den 1. januar 2017 er teamet så forstærket yderligere, idet advokat Helle Brandt er indtrådt som partner. Helle var indtil årsskiftet partner i Ret & Råd Sundhuset.

Den 1. oktober 2017 er Martin Høj Lauridsen indtrådt som partner. Før skiftet til Advokatgruppen drev Martin selvstændig virksomhed under navnet MHL Advokatfirma.