Jørgen Merrild Bie

Advokat (H) / aut. bobestyrer / aut. bobehandler / beneficeret forsvarer / partner
Telefon:
70 10 13 30
E-mail:
jmb@advokatgruppen.dk

Jørgen Merrild Bie

Advokat (H) / aut. bobestyrer / aut. bobehandler / beneficeret forsvarer / partner
Telefon:
70 10 13 30
E-mail:
jmb@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg møder i retssager i både byret, landsret og højesteret, og er udpeget som censor ved advokateksamen i procedure og retssagsbehandling.

Som autoriseret bobestyrer har jeg en betydelig erfaring med behandling af dødsboer, herunder særligt insolvente dødsboer. Herfra ved jeg,  hvor vigtigt det er at forebygge konflikter mellem arvinger, og at en effektiv forebyggelse ofte kan opnås ved et klart og gennemtænkt testamente.

Jeg beskæftiger mig også med deling af fællesboer i forbindelse med separation og skilsmisse, inkl. opløsning af interessentskaber, hvor jeg er autoriseret bobehandler.

I tilknytning hertil rådgiver jeg om tilrettelæggelse af generationsskifte, herunder oprettelse af testamenter og ægtepagter og indgår i Advokatgruppens privatretsteam.

Jeg er certificeret voldgiftsdommer, og kan dermed vælges som voldgiftsdommer i voldgiftsretssager.

Jeg er fast værge og tillige beskikket til at repræsentere personer, der ønskes flyttet uden samtykke.

Endvidere beskæftiger jeg mig med straffesager, hvor jeg er beneficeret forsvarer.

Endelig arbejder jeg med oprettelse og administration af fonde, hvor jeg er formand i flere fondsbestyrelser.

Jeg har været medlem af Advokatrådet i 6 år fra 2011-2017.
Modtog i 2017 Sagførernes Auktioners Legat, der efter fundatsens § 5, stk. 2 tildeles som en “ekstraordinær hædersgave til en advokat, der I enestående grad har ydet en indsats til hæder for standen.”

Jeg er ansvarlig for driften af hjemmesiden www.strafferet.dk og holder jævnligt foredrag for foreninger og virksomheder om emner indenfor mine arbejdsområder.

Min fritid bruger jeg især på det italienske sprog og køkken, og rejser til Italien.