Specialty: Esport

Dan Dahl Rahimian web
Dan Dahl Rahimian Dansk og norsk advokat
Direkte:
87 32 81 24
Mobil:
29 60 89 60
E-mail:
ddr@advokatgruppen.dk
Jesper Bach Jensen Advokat
Direkte:
76 28 14 24
Mobil:
30 50 03 15
E-mail:
jbj@advokatgruppen.dk
Søren Merrild Bie
Søren Merrild Bie Advokat, partner
Mobil:
29 26 10 12
E-mail:
smb@advokatgruppen.dk