Erhvervsleje­kontrakt

Læs mere om erhvervslejeret for rådgivning om lejekontrakter og tvister.

Lejekontrakten er én af din virksomheds mest betydningsfulde kontrakter. Typisk udgør huslejen en væsentlig årlig udgift, den medfører en mangeårig økonomisk forpligtelse. Den kan binde din virksomhed geografisk, rumligt og økonomisk i flere år ud i fremtiden. I nogle tilfælde, som ved eksempelvis visse butikstyper, er dit lejemåls placering og udformning endda alfa og omega for succes og overlevelse.

Som udlejer har du også en masse på spil. Du overlader et lejemål, sandsynligvis af høj værdi, til fremmede, hvor du ikke nødvendigvis kan stole på, at lejer vedligeholder lejemålet, overholder mundtlige aftaler og lever op til usagte forventninger. Det kan være en stor hjælp for alle parter, ligesom det kan gøre din rolle som udlejer betydeligt nemmere, hvis I har indgået en soleklar lejekontrakt vedrørende erhvervs- og butikslokaler.

Det er derfor vigtigt at bruge ressourcer på forhandlingen af din erhvervslejekontrakt. Uanset hvilken side, du står på.

Få styr på det vigtigste

Der er naturligvis meget stor forskel på, om lejemålet er et stort kontordomicil ved en indfaldsvej eller en lille butik i gågaden, og derfor er standardkontrakter sjældent en god løsning for hverken lejer eller udlejer. Kontrakten bør afhænge af lejemålet, men der er dog nogle elementer, som eksempelvis nedenstående, der altid bør være defineret.

Formalia

Som lejer, udlejer og en klar præcisering af lejemålet, er vigtigt at få defineret. Det kan virke omsonst, men der kan nemt opstå uoverensstemmelser om eksempelvis udearealer, skiltning og rumdeling, hvis det ikke står sort på hvidt.

Hvad lejemålet må benyttes til

Det er væsentligt at få aftalt på forhånd, så der ikke opstår konflikter over lokalernes brug. Det kan også være, at lejer får behov for at ændre eller udvide forretningsområder. Her er det godt på forhånd at vide, hvad der er muligt i lokalerne.

Husleje og omkostninger

Disse bør også være nøje specificeret. Inkluderer huslejen el, vand og varme, eller kommer det oveni? Er huslejen fast eller omsætningsafhængig? Hvem står for – og afholder – løbende reparationer og renoveringer? Hvordan forholder I jer til huslejeregulering? Alle disse spørgsmål bør være afklaret i erhvervslejekontrakten.

Ikrafttræden og overtagelse

Dette kan være et væsentligt punkt at forhandle om og få på skrift, for det er langt fra sikkert, at lejemålet er klar til brug og indtjening fra dag ét. Hvem, der skal betale for perioden med eventuel ombygning, er en god idé at få afklaret i en tidlig forhandling. Forsinkelser i overtagelsen kan også gå hen og blive dyre for lejer og udlejer, og her er det også en god idé at være knivskarp.

Lejers afståelsesret og fremleje

En ret til afståelse betyder, at lejeren må lade en anden leje fortsætte i det lejemål, hvor lejeren selv har indgået aftale med udlejer. Den nye lejer skal blot være inden for samme branche, ligesom der vil gælde uforandrede vilkår for den nye lejer.

Retten til afståelse bør være behandlet i kontrakten, for der kan ske meget for lejers forretning i løbet af lejeforholdets varighed. Det kan være et stort problem at hænge på en husleje, hvis der er behov for andre, eller ingen, lokaler. Derfor er det en god idé at få aftalt vilkårene for eventuel fremleje eller afståelse i kontrakten.

Vilkår for opsigelse og ophør

Endelig bør vilkårene for opsigelse og ophør stå soleklart. Få fastlagt uopsigelighedsperioder og varslingsperioder, så I ved, hvor I står. Nogle af disse ting er reguleret af erhvervslejeloven, men advokatrådgivning i forbindelse med lejekontrakten kan være én af dine bedste investeringer.

Erstatning

Såfremt udlejer opsiger lejeforholdet kan lejeren have krav på erstatning som følge af det tab, som lejeren lider ved kontraktens ophør. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsen er begrundet i lejerens misligholdelse af kontrakten.

Erstatningen kan beregnes på baggrund af forskellige faktorer som flytteudgifter, rimelige udgifter til sagkyndig bistand og driftstab under flytningen mm. Derudover kan der være mulighed for tilkendelse af godtgørelse, hvis lejemålet er erhvervsbeskyttet.

Muligheden for erstatning kan være fraveget ved kontrakten. I anbefaler derfor, at du rådfører dig med en advokat. Se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Få advokathjælp til dit erhvervslejemål

Har du brug for hjælp? Vores advokater er specialiserede i erhvervslejeret og kan tilbyde rådgivning til både erhvervslejere og udlejere. Vi har mange års erfaring i at forhandle lejekontrakter og kan sikre, at dine interesser bliver varetaget på bedst mulig vis.

Vi kan hjælpe dig – uanset om du er erhvervsudlejer eller -lejer. Det gælder både i forbindelse med udformning af lejekontrakten, reglerne om indflytning, mangler, vedligeholdelse, husorden, forbrugsregnskaber, opsigelse, ophævelse, fraflytning samt i forbindelse med eventuelle konflikter mellem lejer eller udlejer.

Vi kan også bistå med en lang række andre juridiske kompetencer. Du kan blandt andet læse mere om vores specialhjemmesider lige her.

Ring til os på 70 10 13 30 for en uforpligtende snak. Først opkald er altid gratis!

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!