Markedsførings- og Immaterialret

Beskyt din virksomheds værdi

Hos Advokatgruppen har vi specialiserede advokater, der kan hjælpe med at beskytte din virksomheds enerettigheder. Det vil sige rettigheder til at forbyde andres brug af jeres varemærke, logo, slogan, navn m.v.

Din virksomheds immaterielle aktiver har stor værdi, og definerer virksomheden og dets ydelser udadtil.

Hvad er et varemærke?

Et godt varemærke gør f.eks., at kunderne øjeblikkeligt kan adskille dig fra konkurrenterne. Varemærket adskiller discount og kvalitet, kendt og ukendt.

Fælles for de fleste immaterielle rettigheder er, at lige så stor værdi de kan have, ligeså let er det for konkurrenter at misbruge dem.

Det gælder derfor om at værne om sine rettigheder både ved klart at signalere, hvad der tilhører netop dig og din virksomhed, og ved at gå benhårdt efter de folk, der vælger at misbruge dine rettigheder.

Hvis det er værd at kopiere, så er det værd at beskytte. Uanset om du skal have beskyttet eller forsvaret dine rettigheder, eller om du selv er under anklage for at have gået andre for nær, så har Advokatgruppen specialister klar til at hjælpe dig.