Strafferet

Vi har mere end 30 års erfaring med strafferet

Forvarsadvokat

Det er vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat med speciale i strafferet, når du er blevet sigtet eller tiltalt i en straffesag. Det er også vigtigt, at du kontakter advokat så tidligt i forløbet som muligt, så advokaten kan få indflydelse på den efterforskning, som politiet foretager. Herved kan vi sørge for, at alle oplysninger, der gavner din sag kommer frem.

Tvangsindgreb

Når du udsættes for tvangsindgreb (ransagning, beslaglæggelse, anholdelse, aflytning osv.), er der tale om et indgreb i din personlige frihed. Politiet skal i disse tilfælde overholde de strenge regler på området.

Mistænkt

Når du er under mistanke for en strafbar lovovertrædelse, bør du være opmærksom på dine rettigheder. Du har, som mistænkt, de samme rettigheder under afhøring, som hvis du var sigtet i sagen. Det vil sige, at du ikke har pligt til at udtale dig. Det kan være i politiets interesse at afhøre dig, forinden en forsvarer komplicerer sagen, da der er forskel på at blive afhørt som vidne og som mistænkt. Du bør desuden være opmærksom på, at hvis politiet mistænker dig, skal de formelt sigte dig for overtrædelsen. Hvis politiet alligevel ender med at få dig til at afgive forklaring forinden en sigtelse, eller hvis de overtræder reglerne, som skal beskytte dig, må afhøringen ikke anvendes under sagen.

Sigtet

Det indebærer en masse personlige omkostninger og ressourcer at være sigtet for en strafbar lovovertrædelse. Det kan derfor være værd at vide, at mange sigtelser ikke kommer for domstolene, og at en sigtelse blot er en formalitet.

En sigtelse medfører, at politiet får nogle efterforskningsmuligheder, men det giver også dig visse rettigheder, som har til hensigt at beskytte dig. F.eks. retten til ikke at udtale sig og retten til at få en advokat under sagen.

Varetægtsfængslet

En varetægtsfængsling er et enormt indgreb i dit liv og kan desuden have stor indvirkning på dine nærmeste pårørende. Når du bliver varetægtsfængslet, foreligger der en mistanke, der er underbygget af beviser. Det kan være af stor betydning at have en forsvarsadvokat, der engagerer sig i din sag, men som også kan rumme dine pårørendes bekymring.

Tiltalt

Når du er tiltalt, betyder det, at din sag skal i retten. Det er anklagemyndigheden, der afgør, om der er beviser nok til at få dig dømt ved retten.

Har du brug for en erfaren og dygtig advokat med speciale i strafferet?

Vores advokater har erfaring fra politiet og anklagemyndigheden, hvorfor vi er specialiserede i strafferet, og i at føre straffesager. Vi har stor ekspertise i afhøringer samt bevisvurdering. Ring til os og få en gratis, uforpligtende og helt fortrolig snak!

Er du blevet sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det vigtigt for dig at kontakte en advokat med speciale i straffesager. Det er også vigtigt, at du kontakter advokat så tidligt i forløbet som muligt, så advokaten kan få indflydelse på den efterforskning, som politiet foretager. Herved kan vi sørge for, at alle oplysninger, der gavner din sag, kommer frem.

I Advokatgruppen har vi 2 beneficerede forsvarsadvokater, der har oparbejdet en betydelig erfaring i førelse af straffesager. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der ligger i at være beneficeret forsvarsadvokat.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!