Specialty: Erhvervsstrafferet

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Michael Sønderskov Advokat (H), beneficeret forsvarer, partner
Direkte:
70 10 13 30
E-mail:
ms@advokatgruppen.dk
Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Jørgen Merrild Bie Advokat (H), aut. bobestyrer, aut. bobehandler, beneficeret forsvarer, partner
Direkte:
76 28 14 26
E-mail:
jmb@advokatgruppen.dk