Vedtagelse af en ændring af varemærkeloven

 

Folketinget har d. 20. november 2018 vedtaget en ændring af varemærkeloven.

Der sker således en fornyelse af loven og af reguleringen af varemærker, og herudover bliver de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet standardiseret. Hermed sikres der et effektivt og brugervenligt system, som er tilpasset virksomhedernes behov. Virksomheder bliver med denne lovændring bedre rustet til, når de skal beskytte deres varemærker.

Med lovforslaget vil det herudover ikke længere være et krav for registrering af et varemærke, at varemærket skal gengives grafisk, men mærket skal blot gengives på en passende måde således, at varemærkerettighedens indhold kan fastslås klart og præcist.

Fremover vil lydmærker eksempelvis kunne gengives alene ved en lydfil og ikke som grafisk fremstilling som tidligere, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at have noder for at vise lyden. Et varemærke kan også bestå i et multimedie-mærke, dvs. et mærke som kombinerer lyd og billede.

For at beskytte varemærkerne og bekæmpe falske produkter mere effektivt giver lovforslaget desuden mulighed for, at en rettighedshaver vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed.

Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!