Varer (Handelsagentloven)

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

VARER

En forudsætning for at være omfattet af handelsagentloven er at handelsagenten formidler varer.

En række formidlere er følgelig afskåret fra at være omfattet af de gunstige regler. Det gælder f eks speditører, rejsebureauer, forsikringsagenter og ejendomsmæglere. I nogle situationer vil agenten formidle salg af såvel varer som tjenesteydelser, og det afgørende er herefter om det dominerende element i aftalen er varesalg eller andre tjenesteydelser.

KOMBINEREDE YDELSER

F. eks. antages det i praksis, at salg af fotokopieringsmaskiner med tilhørende service er omfattet af loven. – Leverancer af rengøringssystemer, hvori indgår rengøringsmaskiner anses derimod normalt ikke for omfattet af loven.

Det antages også, at salg af standard – edb-programmer, som markedsføres i mange eksemplarer, må anses som varer, hvorimod de individuelt udviklede programmer betragtes som tjenesteydelser og ikke kan  være omfattet af lovens varebegreb.

RETSPRAKSIS

Sø- og Handelsretten har i en dom fra 2007 taget stilling til problematikken i den såkaldt Telia-dom.

Denne sag havde baggrund i, at en tidligere ”agent” mod provision skulle formidle salg og optage ordrer på mobilselskabets produkter. – I parternes aftale var alene nævnt: ” mobiltelefonselskabets produkter og services.”

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at disse produkter og services kunne karakteriseres som varer, uanset at kunderne ofte køber telefonabonnement i forbindelse med køb af et apparat, hvis pris var subventioneret af mobiltelefonselskabet.

Sø- og Handelsretten fandt at salg af telefonapparater til nedsat pris var en foranstaltning til fremme af afsætning af de for mobiltelefonselskabet afgørende tjenesteydelser. Varesalget var følgelig et underordnet element i aftalen mellem mobiltelefonselskabet og kunderne.

Sø- og Handelsretten fandt følgelig ikke, at der forelå et handelsagentforhold.

Retten præciserede, at anvendelse af ordet ”produkt” ikke pegede på varesalg, da ordet ”produkt” ofte anvendes almindeligt som betegnelse for ydelser, der bringes på markedet. Ja, f. eks. bruges ordet produkter om et inkassoselskabs ydelser.

Dommen blev ikke anket til Højesteret.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!