Ulovlig download fører til brud på ophavsretsloven

Siden 2014 har NJORD Law firm udsendt flere tusinde breve ud til abonnenter af IP-adresser, som påstås, har været brugt til ulovligt download eller fildeling af ophavsretligt beskyttet materiale. Brevene indeholder typisk et forligstilbud og et stævningsvarsel.

I denne forbindelse oplever vi hos Advokatgruppen en stigende mængde af henvendelser fra privatpersoner, som nu har modtaget en stævning, udarbejdet af NJORD Law firm, på vegne af det engelske selskab, Copyright Management Services Ltd angående ulovligt download eller fildeling af ophavsretligt beskyttet materiale.

I udgangspunktet er det Copyright Management Services Ltd, som skal bevise, at du ulovligt har downloadet eller foretaget fildeling af ophavsretligt beskyttet materiale. Oftest har Copyright Management Services Ltd kun en log, som konstaterer, at en specifik IP-adresse, på et eller flere specifikke tidspunkter har downloadet eller foretaget ulovlig fildeling af ophavsretligt beskyttet materiale.

Højesteret har i 2011 slået fast, at fremlæggelse af en log over aktivitet på IP-adresser ikke er tilstrækkeligt bevis for at tildele en abonnent af en IP-adresse ansvar for ulovlig aktivitet, eftersom det hverken er muligt at fastlægge, hvem som har hentet det, hvilket elektronisk udstyr som er blevet brugt, eller hvor dette elektroniske udstyr geografisk har befundet sig. I sagen blev det fremhævet, at sagsøger ikke havde ført et sådant bevis, at sagsøgte kunne pålægges at dokumentere sin uskyld.

Har du ikke foretaget den påståede krænkelse, og er du alligevel blevet mødt med et krav, så bistår Advokatgruppen dig gerne i sagen.

Opdateret 27. april 2020

Østre Landsret har i 3 domme slået fast, at Copyright Management Services Ltd og et andet selskab MIRCOM, der også har stået bag en lang række krav, ikke havde søgsmålskompetence til at føre sagerne. Derudover har adskillige byretter afvist sagerne af samme grund, herunder Retten på Frederiksberg og Retten i Odense.

Af denne årsag opfordrer Advokatgruppen alle som har indgået forlig, eller som har tabt en sag i byretten til at tage kontakt til Advokatgruppen.

Tag kontakt til advokat, Dan M. Dahl Rahimian på telefon 29 60 89 60 eller e-mail ddr@advokatgruppen.dk, eller til advokat, Jesper Bach Jensen for at få en uforpligtende vurdering af din sag.

 

 

 

 

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!