Ufravigelige regler

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

En række af agentreglerne udelukker fravigelser, eller at der kan ske fravigelse til skade for den ene af parterne inden kontraktens ophør.

Det drejer sig om:

  1. Begge parters krav på en skriftlig kontrakt, der angiver agenturaftalens vilkår (evt. med oplysning om agentens andre agenturer og agenturgiverens kunder med angivelse af omsætning),
  2. Kravet om at handelsagenten ved udførelsen af sit arbejde for agenturgiveren skal varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt.
  3. Kravet om at agenturgiveren skak handle redeligt og loyalt over for handelsagenten
  4. Agentens erhvervelse af ret til provision, provisionens forfaldstid og sidste betalingsdag, samt provisionsnota
  5. Agentens ret til regnskabsoplysninger.
  6. Opsigelsesvarsler op til 6 måneder.
  7. Regler om godtgørelse til agenten ved samarbejdets ophør.
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!