Tinglysningsdatabasen kopieret

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

En amerikansk hjemmeside med ukendte bagmænd har tilsyneladende kopieret hele den offentlige tinglysningsdatabase, og gjort den offentligt tilgængelig for alle at søge i.

Siden kræver intet login, og der kan – i modsætning til den almindelige tinglysningsdatabase – søges direkte på personnavne eller dele heraf.

Dataene er formentlig blevet kopieret ved såkaldt “scraping” og ikke ved et hackerangreb. Det foregår således ved, at man systematisk søger i det offentlige tingslysningsregister på samtlige adresser i landet, og gemmer alle svarene i en database. Gør man det langsomt nok, vil det ikke blive opdaget, og hele databasen kan således kopieres.

Det er forventeligt at dette sker, og det er forventeligt at det i fremtiden vil ske med alle offentligt tilgængelige databaser. Derudover kan det forventes, at disse registre vil blive samkørt i én database, således man der kan søge alle offentligt tilgængelige oplysninger på en person.

Med tanke på de øvrige offentligt tilgængelige databaser som f.eks. CVR, bilbogen og det kommende offentlige domsregister, så kan man let forestille sig, at en samlet database placeret udenfor EU med alle oplysninger samlet ét sted i søgbart format kan opleves som problematisk ifht. persondata og privatlivet. Dette gælder så meget desto mere, når Datatilsynet og andre danske myndigheder ingen mulighed har for at gribe ind, når alt foregår uden for EU.

Lovligheden (efter dansk ret) af at kopiere databasen som sket, er uklar. Spørgsmålet er imidlertid hvad man kan gøre ved det, hvis det viser sig at være ulovligt, når personerne bag er ukendte og hjemmesiden/databasen befinder sig på den anden side af Atlanten. Svaret er formentlig “ingen ting”.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!