Tal med din advokat, inden du går i skifteretten

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Behandlingsformerne er forskellige, både i forhold til den rent praktiske fremgangsmåde, og særligt i forhold til de juridiske, herunder skatte- og afgiftsmæssige samt arveretlige konsekvenser. Det er derfor uhyre vigtigt at have en advokat med på råd i denne del af processen. Når det er klarlagt, hvorledes boet skal behandles, udsteder skifteretten en såkaldt skifteretsattest, som er det juridiske bevis for råderetten over boets aktiver og passiver.