Stort tillykke til vores advokat og partner Jørgen Merrild Bie, som har fået forlænget flere autorisationer

Vores advokat og partner Jørgen Merrild Bie har fået forlænget følgende autorisationer:

  • Autoriseret bobehandler
  • Autoriseret bobestyrer
  • Beneficeret advokat

Forlængelserne gælder fra 1. juli 2022 til 1. juli 2032.

𝐻𝑣𝑎𝑑 𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟?
En bobehandler er en advokat, udpeget af skifteretten, som står for behandlingen af et ægtefælleskifte. Et ægtefælleskifte sker, når et ægteskab ophører enten grundet skilsmisse eller dødsfald. Her skal bobehandleren opgøre ægtefællernes ejendele og gæld (også kaldet aktiver og passiver).

𝐻𝑣𝑎𝑑 𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑒𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑟?
En bobestyrer er en advokat, som administrerer arv, formue og hjem efter en person, som er gået bort. Her er det bl.a. bobestyrerens opgave at opgøre formuen samt fordele den mellem arvingerne på en fair og ordentlig måde.

𝐻𝑣𝑎𝑑 𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑑𝑣𝑜𝑘𝑎𝑡?
En beneficeret advokat er udvalgt af Justitsministeriet til at hjælpe borgere med få midler. Advokaten er udnævnt til at føre sager som forsvarer, bistandsadvokat og for personer, som kan få fri proces.

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!