Statsforvaltningen vil øge hastigheden og kvaliteten

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Statsforvaltningen har nogle nye tiltag på vej for at øge hastigheden i sagsbehandlingen, mindske konfliktniveauet og øge kvaliteten af afgørelserne.

Statsforvaltningen vil nedbringe sagsbehandlingstiderne i samværs- bopæls- og forældremyndighedssager ved at indføre 10-dages frister for modtagelse af ansøgninger til udsendelse af mødeindkaldelser.

Fremover vil overvåget samvær foregå hos Statsforvaltningen i stedet for samværshuse, som tidligere blev anvendt. På denne måde nedbringes ventetiden og sagsbehandlingstiden forkortes.

Som noget nyt tilbyder Statsforvaltningen kurser for konfliktramte forældre mod en mindre egenbetaling.