Refleksionsperioden i det nye familieretlige system

Hvad betyder refleksionsperioden i det nye familieretlige system egentlig?

Som det er mange bekendt, træder et nyt familieretligt system i kraft den 1. april 2019.

En af de store ændringer er den såkaldte ”refleksionsperiode”, hvor ægtefæller med fælles børn er påtvunget en betænkningsperiode på 3 måneder, før de kan blive skilt.  I denne periode skal ægtefællerne igennem et rådgivningsforløb som i skrivende stund er meget omtalt i medierne, da der netop er blevet offentliggjort mere omkring, hvordan dette rådgivningsforløb rent praktisk skal gribes an.

Forløbet kommer til at hedde Samarbejde Efter Skilsmisse (SES), og det er obligatorisk, hvilket vil medføre, at man ikke kan blive skilt, hvis man ikke gennemfører forløbet.

Det bliver et digitalt forløb på ca. 30 min., hvor det overordnede formål er at give forældre i skilsmisse viden omkring bruddets betydning for barnet og den bedste måde at støtte barnet på.

Modulet er udviklet af forskere ved Københavns Universitet og har været testet i samarbejde med Statsforvaltningen i årene 2015-2018.

Eksempler på indholdet af det digitale forløb er oplysning om, hvordan børn oplever en skilsmisse, så forældrene kan se skilsmissen fra børnenes perspektiv og oplysning om samarbejdsformer således, at forældrene vil lære at få mere realistiske forventninger til det kommende samarbejde med hinanden efter skilsmissen.

Udover en masse forskellige oplysninger igennem forløbet vil forældrene også blive præsenteret for en række realistiske dilemmaer, som de skal forholde sig til, hvor der ikke er ét rigtigt svar – nøjagtigt ligesom i virkeligheden.

Ifølge testningen af modulet tyder noget på, at forældre efter dette 30 min. forløb vil være bedre klædt på til samarbejde efter skilsmissen. En af forskerne bag projektet har udtalt, at skilsmisseforældre, der har brugt SES, får det bedre på 12 ud af 14 parametre.

Noget tyder således på, at det nye obligatoriske tiltag vil få en gavnlig effekt for skilsmisseforældre og dermed forhåbentlig også for børnene i en skilsmisse.

For skitsering af alle de nye tiltag i det nye familieretlige system der træder i kraft pr 1. april 2019 henvises til artiklen om det nye familieretlige system og Familieretshuset.

Anna Wendelboe Hansen skilsmisseadvokat privatret børnesager forældremyndighed horsens aarhus fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!