1. oktober 2015 blev forældreansvarsloven ændret

OBS: Artiklen om forældreansvarsloven er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær afgøres forsat efter forældreansvarsloven, men den blev ændret pr. 1. oktober 2015.

Ændringerne i loven er bl.a. foretaget for at minimere antallet af sager, hvor der udøves samarbejdschikane.

Lovændringen medfører blandt andet:

  • Hurtigere midlertidige afgørelser om kontaktbevarende samvær.
  • Automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.
  • Mødepligt i Statsforvaltningen ved det indledende møde.
  • Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.
Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!