Ophør – opsigelse

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Er der indgået aftale om en tidsubegrænset agentaftale, kan aftalen i Danmark opsiges med én måneds varsel, pr. påbegyndt år, dog med maks. 6 måneders varsel.

Det er tidspunktet for opsigelsen, der er afgørende for opsigelsesvarslets længde.

Der gælder flere bestemmelser, som beskytter agenten i forbindelse med aftaler om varsler, bl.a. at forlængelse af agentens varsel skal bevirke tilsvarende forlængelse af varslet fra agenturgiverens side. Endvidere gælder at et varsel overfor agenten ikke kan reduceres til mindre end én måned pr. påbegyndt år, dog maks. 6 måneder.

Endvidere gælder det, hvis en tidsbestemt aftale videreføres, så bliver den tidsubegrænset med anciennitet fra den første aftale. Der foreligger formentlig en tidsubegrænset aftale, hvis en tidsbestemt aftale bliver fornyet to gange.

Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen selvsagt ophæves umiddelbart.

En ensidig ændring af vilkårene i en agentaftale kan selvsagt bevirke, at den anden part kan betragte sig som opsagt, uden at der har været rimelig anledning hertil.

Opsigelsesvarslet i det 3. til 5. år er væsentlig anderledes end i en række andre EU lande, herunder Tyskland, men alle opererer med maks. 6 måneders opsigelsesvarsel.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!