Ophavsret i EU – hvor kan man sagsøge(s)?

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

De fleste ophavsretskrænkelser i dag finder formentlig sted på nettet. Så længe både krænkeren og rettighedshaveren befinder sig i samme land, er det ikke svært at regne ud hvor sagen skal føres, men det er straks mere vanskeligt når parterne bor i hver deres land.

Hjemmesider og lignende tjenester på nettet vil ofte være f.eks. administreret af en ejer i land 1, hosted i land 2 på et domæne fra land 3, og indeholde ophavsretsligt beskyttet materiale fra en rettighedshaver i land 4.

Der har derfor været tvivl om, i hvilket land en rettighedshaver kan føre en retssag mod en potentielt krænker, ligesom samme tvivl har været hos folk der beskyldes for at krænke andres rettigheder.

For både sagsøgere og sagsøgte gælder det, at man helst vil føre sagen i sit eget hjemland. Det er billigere, og lettere at sætte sig ind i sit eget lands retsregler og proces.

I en nyere afgørelse har EU-domstolen nu åbnet op for, at en rettighedshaver i større grad kan føre sagen i sit eget hjemland, selvom den påståede krænker har bopæl i et andet EU-land.

I de tilfælde hvor sagsøger kan komme igennem med dette, vil det stille sagsøgeren i en væsentligt bedre situation, end hvis alternativet var at føre sagen i et andet land.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!