Nyt lovforslag skal gøre det nemmere at udsætte kriminelle lejere

Et nyt lovforslag, der skal give adgang til en ny og hurtigere behandling af sager om udsættelse af kriminelle lejere træder i kraft d. 1. juli 2021.

Hvad er nyt i lovforslaget?

Det nye lovforslag skal medvirke til en sikring af en effektiv og hurtig behandling af boligretssager i tilfælde, hvor lejeaftalen er ophævet med hjemmel i almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 10.

Det nye lovforslag er en del af Regeringens plan om at skabe ”Tryghed for alle danskere”, og lovforslaget indeholder bl.a. følgende punkter:

  • Politiet skal underrette den almene boligorganisation, hvis der mod en beboer i en almennyttig bolig bliver rejst tiltale for utryghedsskabende kriminalitet i boligens nærområde på 1 kilometer.
  • Inden for 2 uger skal organisationen beslutte, om den ønsker at indbringe spørgsmålet om ophævelse af lejemålet til behandling i umiddelbar forlængelse af straffesagen.
  • Bliver lejeren eller et medlem af dennes husstand idømt en ubetinget fængselsstraf i en sag om kriminalitet, omfattet af almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 10, vil boligorganisationens spørgsmål om ophævelse af lejemålet blive behandlet i forlængelse af straffesagen og af den samme dommer.
  • Afgørelsen af spørgsmålet træffes i form af en kendelse i retten.
  • Der vil kunne ske ophævelse af lejemålet, også selvom straffedommen bliver anket.
  • Fraflytter lejeren ikke lejemålet af , på trods af kendelsen herom, da kan fogedretten udsætte lejeren efter bestemmelserne om tvangsfuldbyrdelse i retsplejeloven.
  • Skulle det ske, at landsretten når til et andet resultat end byretten i straffesagen, såsom hvis lejeren frikendes, da skal udlejeren betale erstatning og tilbyde genhusning til den ophævede lejer.

Der er dog flere ting, der kan føre til, at en sag evt. ikke vil blive behandlet efter den i lovforslaget forudsatte metode. Det kan bl.a. være:

  • At lejeren ikke selv er tiltalt i sagen, det er måske et husstandsmedlem, som har begået kriminaliteten,
  • Hvis den tiltalte ikke møder op i retten, eller
  • At retten har ikke de fornødne oplysninger til at behandle spørgsmålet

Hvem får gavn af lovforslaget?

For boligorganisationerne vil lovændringer have en stor betydning, da det nu vil være nemmere og hurtigere at få udsat de kriminelle lejere af lejemålene. Dette vil være en fordel for organisationerne og de øvrige lejere, da der nu vil være større tryghed blandt disse og i boligområdet. Derimod vil selve lejerens retssikkerhed til dels blive tilsidesat, særligt med muligheden for udsættelse på baggrund af en dom, der er anket til en højere instans.

Er du udlejer og i tvivl om dine muligheder?

Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring med at rådgive udlejere, så hvis du står med en lejesag, uanset om det drejer sig om manglende betaling af husleje, ophævelse eller noget helt tredje, da hjælper en af vores dygtige advokater, i Horsens, Fredericia og Århus, dig gerne. Kontakt os i dag for en uforpligtende og gratis samtale om din sag.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!