Nyhedsbrev om forældrekøb

Forældrekøb

Flere tusinde unge er i disse dage blevet optaget på en videregående uddannelse.
Det betyder, at mange forældre overvejer at købe en bolig til deres barn, eftersom det kan være vanskeligt at finde en passende lejebolig til en overkommelig pris, særligt i de store studiebyer.

Som forældre og som barn kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over hvilke fordele og ulemper, der er forbundet ved et forældrekøb, hvilket denne artikel kan give et lille indblik i.

Udlejning

Lejeindtægten er skattepligtig for forældrene, uanset hvem de udlejer til, dvs. også når lejer er deres eget barn. Til gengæld har forældrene fradragsret for deres udgifter til drift og vedligeholdelse af boligen.

Der skal med andre ord føres et regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter. Mange antager en revisor til at udarbejde regnskab, men det er naturligvis en ekstra udgift for forældrene, som også skal medregnes i det store regnestykke.

Skriftlig kontrakt

Der bør udarbejdes en skriftlig lejekontrakt mellem barn og forældre, eftersom lejeforholdet er underlagt de almindelige regler i lejelovgivningen. På denne måde kan barnet også søge om boligsikring. Hvis barnet vil flytte sammen med en ven, veninde eller kæreste anbefales det samtidig, at der udarbejdes en særskilt kontrakt til denne person – typisk i form af en fremlejekontrakt.

Huslejens størrelse

Ved fastsættelse af huslejen skal man være særligt opmærksom. Det anbefales, at man grundigt undersøger og gemmer dokumentation for fastsættelse af markedsleje, eftersom man som forældre bliver beskattet af, hvad der svarer til markedslejen for en tilsvarende bolig. En for lav husleje kan dermed medføre skattesmæk. Ved ønsker om afvigelser fra markedslejen bør man som forældre overveje afvigelsen i forhold til sin egen og barnets økonomi.

Rabat i huslejen eller en huslejeeftergivelse til barnet anses som en skattefri pengegave.
I 2019 er grænsen for skattefri pengegaver fra én forældre til et barn på kr. 65.700,- eller svarende til kr. 5.475,- pr. måned. Såfremt der er to forældre, kan der gives det dobbelte, altså kr. 131.400 eller kr. 10.950 pr. måned.

Hvis man som forældre ønsker at give større økonomisk støtte til sit barn, kan man overveje at give et anfordringslån, hvortil vi udarbejder et særligt gældsbrev og sikrer formalia.

Købsprocessen

Det kan være vanskeligt at manøvrere i en købsproces, herunder fordi aftalegrundlaget omfatter langt flere dokumenter end blot købsaftalen og eftersom ejendomsmægler er sælgers mand.
Det er f.eks. vigtigt at undersøge alle udgifter forbundet med boligen, så som fællesudgifter, ejendomsskat etc.

Derudover er det vigtigt at undersøge om der er begrænsninger i vedtægterne for den ejerforening eller andelsforening, som I overvejer at købe jer ind i. Nogle foreninger har endda begrænset muligheden for både forældrekøb og/eller udlejning og fremleje. Dette kan have stor betydning, hvis barnet f.eks. påtænker at tage 6 måneder på udveksling under studiet.

Tænk langsigtet

Vurder hvor lang tid barnet skal bo i boligen og om der er nogle særlige forhold, som man skal overveje i den forbindelse. Hvis barnets uddannelse eksempelvis allerede efter kort tid kræver flere eller langvarige praktikophold uden for pendlerafstand, kan det være en god ide at være ekstra opmærksom på mulighederne for fremleje.

Salg af bolig

Når boligen på et tidspunkt skal sælges, vil en eventuel gevinst kun være skattefri, hvis sælger selv har ejet og beboet boligen, uanset hvem man sælger boligen til. Der er mange muligheder i forbindelse med salg, f.eks. salg til +/- 15 % af den offentlige ejendomsværdi til sit barn. Vi vil kunne hjælpe jer med den bedste løsning for netop jer, eftersom der er flere parametre som spiller ind så som økonomi, fremtidsplaner, skat og andre forhold.

Opsummering

I udgangspunktet skal man som forældre og barn tænke sig godt om og overveje samtlige fordele og ulemper som blandt andet er:

Fordele ved forældrekøb

 • Typisk en bedre kvalitetsbolig
 • Samme eller billigere husleje
 • Ingen risiko for at møde en ”bolighaj”
 • Barnet kan hjælpes økonomisk
 • Barnet kan få bolig på en geografisk gunstig placering
 • Fortsat mulighed for boligsikring
 • Mulighed for arveforskud
 • Forældrene betaler ikke ejendomsværdiskat
 • Fradragsmuligheder for vedligehold
 • Ulemper ved forældrekøb

  • Eventuel gevinst ved senere salg er som udgangspunkt skattepligtig
  • Udgifter til tinglysning af skøde
  • Udgifter til revisor eller til at føre regnskab
  • Risiko for prisfald på boligmarkedet
  • Ansvarlig for vedligeholdelsesomkostninger
  • Økonomisk binding til lejligheden
  • Mulig økonomisk begrænsning for forældre grundet gældsfaktor

  Advokatgruppens dygtige advokater er altid klar til at hjælpe jer, så tøv ikke med at tage kontakt.

  selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
  Gratis opkald
  Få advokathjælp til din sag
  Ja tak!