Nye momsregler er på vej

Folketinget har i 2019 vedtaget et lovforslag, som vil få betydning for momslovens regler om udtagning af varer, aktiver og investeringsgoder. De nye regler står til at skulle træde i kraft fra den 1. juli 2021.  Reglerne kan især få store økonomiske konsekvenser for dig i ejendomsbranchen, hvis du udlejer nye bygninger. Læs mere om de nye momsregler herunder.

Hvad er udtagningsmoms?

Efter momslovens bestemmelser skal du betale moms ved levering af varer og ydelser, og det samme skal du, når du udtager et aktiv fra en momspligtig virksomhed til et privat formål. Det skyldes, at udtagning af aktiver til private eller andre formål, som er udenfor den momspligtige virksomhedens aktivitetsområder, sammenlignes med momspligtig levering efter momslovens regler. Efter bestemmelserne om udtagningsmoms, skal momsen beregnes af varens indkøbspris eksklusive moms.

Formålet med de gældende regler for udtagningsmoms er at sikre, at den pålagte moms til et givent indkøb altid vil svare til den faktiske anvendelse af indkøbet. De nugældende regler for udtagningsmoms søger at udligne konsekvenserne af en ændret anvendelse af det indkøbte aktiv. Dermed vil den fradragsberettigede virksomhed ikke blive stillet bedre end den virksomhed, som ikke har opnået fradrag ved anskaffelsen af den faste ejendom.

Fast ejendom og moms

For fast ejendom sker der i dag en løbende regulering af momsfradraget. Dette kendes som momsreguleringsforpligtelserne, og disse regler anvendes i dag på fast ejendom. Det betyder, at momsfradraget ved eksempelvis køb af fast ejendom bliver reguleret efter, hvad ejendommen bruges til. Denne regulering sker over en periode på 10 år, og perioden starter fra anskaffelsesåret. Efter de 10 år vil ejendommen blive omfattet af reglerne for udtagningsmoms.

De nye regler for udtagningsmoms

De nye momsregler for udtagningsmoms vil få betydning for nye ejendomme, som overgår fuldt ud til en momsfri anvendelse af den faste ejendom, eksempelvis fra salg af ejerlejligheder til boligudlejning. En ny fast ejendom er ifølge momslovens forstand mindre end 5 år gammel.
Reglerne vil således have særlig stor betydning for dig i ejendomsbranchen og dine projekter.

Særligt vil der komme økonomiske ulemper, hvis formålet med din ny opbyggede ejendom er at gennemføre et momspligtigt salg, men den endelige anvendelse af den faste ejendom bliver en momsfritaget aktivitet, såsom boligudlejning. Det skyldes, at man efter de nye regler skal betale moms af ejendommens handelsværdi. Som noget positivt vil man til gengæld for momspligten ved udtagning kunne sælge ejendommen momsfrit.

Brug for professionel rådgivning i de nye momsregler?

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe dig med at få et overblik over de gældende og nye momsregler. Vi har i Advokatgruppen dygtige advokater i Horsens, Fredericia og Århus, som står klar til at rådgive dig om den økonomiske situation, du kommer til at befinde dig i.  Vi tror på, at ret skal være ligetil, og det har vi gjort siden vi startede i 1987. Kontakt os i dag til en uforpligtende samtale.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!