Nye kunder eller væsentlig øget omsætning med bestående kunder

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Handelsagenten har ”skaffet” en kunde, hvis agenten har medvirket til agenturgiverens første aftale med kunden, eller eventuelt ved sin markedsføring har forårsaget, at kunden har indgået aftale direkte med agenturgiveren. En beskeden medvirken er tilstrækkelig. Hvis agenten har skaffet nye kunder er betingelsen opfyldt, selvom gamle kunder er faldet fra, og det samlede antal kunder er mindre end ved agenturforholdets start.

Nye kunder kan også være kunder, som agenturgiveren tidligere har haft forbindelse med, hvis denne forbindelse har været ophørt i nogle år, og er blevet genoplivet af agenten. Der kan også være tale om en ny kunde, hvis agenten introducerer kunden som køber af et nyt produkt, selvom kunden tidligere har aftaget andre typer produkter fra agenten.

Ved bestående kunder forstås en kundekreds som ved agentaftalens indgåelse allerede var etableret af agenturgiveren selv eller af en anden agent for så vidt angår produkter af den art, som agenten ifølge agentaftalen har til opgave at formidle aftale om.

Kravet om betydelig udvidelse af handelen må som udgangspunkt basere sig på forskellen mellem omsætningen på de pågældende kunder ved agenturforholdets start og ophør.

For at minimere tvister om værdien af nye kunder og stigningen i omsætning på de eksisterende kunder, må det altid anbefales at forsyne agentaftalen med en oversigt over agenturgiverens kunder og omsætningen med disse (normalt det seneste år).

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!