Nye afgørelser af fogedretten i sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder

I forlængelse af Østre Landsrets afgørelse den 4. december 2020, hvor Landsretten afviste ni sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder til film, er der kommet tre nye opsigtsvækkende afgørelser af fogedretten på Frederiksberg.

Afgørelsen

Copyright Management Services Ltd har, på trods af de 12 afgørelser fra Østre Landsret om manglende søgsmålskompetence, forsøgt at tvangsfuldbyrde udeblivelsesdomme i lignende sager. De tre kendelser findes opsigtsvækkende, idet fogedretten aktivt går ind og forholder sig til det materielle indhold af udeblivelsesdommene, samt afviser tvangsfuldbyrdelsen.

Fogedretten anfører

Da domhaver efter udeblivelsesdommen af 21. maj 2019 i sag BS10100/2019-FRB således har vist sig at være et selskab, der ikke var rette sagsøger, og som ikke var berettiget til at behandle personoplysninger om sagsøgte, nu domfældte, og da det krav, selskabet har fået tilkendt ved dommens konklusion, hviler på de af selskabet afgivne positivt urigtige oplysninger, herunder om ”delinger” af filmen, er dommen herefter en nullitet, der ikke kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 1, og § 480, og retten afviser derfor sagen, jf. retsplejelovens § 489, stk. 1.”

Med disse kendelser vil det være forventeligt, at andre retskredse følger trop og afviser tvangsfuldbyrdelsen i lignende sager.

Hvis du selv eller har kendskab til nogen der skal møde i fogedretten i disse copyright sager, kan det være en fordel at tage kontakt til os.

Læs afgørelserne her:

Domstol.dk – 1. afgørelse

Domstol.dk – 2. afgørelse

Domstol.dk – 3. afgørelse

AKG
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!