Ny ferielov er lige på trapperne

Ferieåret flyttes og lønmodtageren får 16 måneder til at afvikle ferien

Selvom sommerferien for længst er slut, er vi ikke færdige med at tale om ferie. Langt fra, endda.

Folketinget er nemlig på vej med en ændring af ferieloven. Forhandlingerne er fortsat i gang, og den nye lov er endnu ikke vedtaget, men der tegner sig alligevel et ganske klart billede af indholdet. Ideen er at gøre ferieloven mere moderne og mere enkel, så den bliver lettere at administrere og forstå.

En lovændring får naturligvis stor betydning for virksomhederne og særligt deres ansatte. I dag optjenes og afvikles ferien på forskudte tidspunkter – først optjener man retten til ferie gennem et helt kalenderår, og fire måneder efter nytår (fra 1. maj) kan man så begynde at nyde sine feriedage.

I den nye lov indføres begrebet ”samtidighedsferie”, som betyder, at lønmodtagere kan afvikle deres ferie i samme periode, som de optjener retten. Desuden bliver den periode, hvor ferien kan holdes, udvidet med fire måneder, hvilket gør ferieplanlægningen mere fleksibel.

16 måneder til rådighed

Kort fortalt: Fra september 2020 skal optjeningsperioden løbe fra 1. september til 31. august året efter – altså fortsat en optjeningsperiode på 12 måneder.
Til gengæld kan den optjente ferie afholdes i samme år fra 1. september til 31. december året efter – altså en afviklingsperiode på 16 måneder.

Tanken er at gøre lønmodtagernes muligheder for afholdelse af ferie mere fleksible end i dag, hvor mange arbejdspladser ofte har en del tomme stole i april lige op til ferieårets afslutning. Med den nye lov kan ferien fordeles over en længere periode, uden at retten til ferie går tabt.

Det er værd at bemærke, at antallet af feriedage ikke ændres i forhold til den nuværende lov, og reglerne for afholdelse af ferien er der heller ikke lagt op til at lave om på. Det samme gælder de nuværende regler om ferie med løn og feriegodtgørelse.

Dog er der den krølle på forslaget, at udbetalingen af ferietillæg skal kunne udbetales i to årlige rater, henholdsvis 31. maj og 31. august – eller, som i dag, samtidig med at ferien afholdes. Det vil ikke længere være en mulighed at udbetale ferietillægget, når ferieåret begynder – alene af den grund, at beregningsgrundlaget for ferien ikke er 100 pct. kendt.

Bedre for de nye

Hvor meget ferie, man optjener ret til, afhænger fortsat af længden på ansættelsen. Er man ny på arbejdsmarkedet, er der dog en klar forbedring på vej: I dag kan en nystartet lønmodtager først afholde optjent ferie det næstkommende ferieår, og de har derfor ikke ret til betalt ferie i begyndelsen af ansættelsesforholdet.
Af udkastet til den nye lov fremgår det, at nye på arbejdsmarkedet skal kunne holde betalt ferie allerede første år af deres ansættelse, fordi optjente feriedage kan afholdes i samme år som de optjenes.

Udkastet giver også en arbejdsgiver mulighed for at give en ansat ferie på forskud. Dermed får lønmodtageren mulighed for – ikke ret til! – at holde en længere ferie tidligt i ferieåret, selvom retten til denne ferie først vil blive optjent senere på året.

En smidig overgang

Et væsentligt punkt i indførelsen af en ny ferielov er naturligvis en overgangsordning, som håndterer de værste juridiske og praktiske knaster. Alle ønsker en så smidig overgang som muligt, men en stor udfordring er, at mange lønmodtagere 1. september 2020 fortsat vil have optjent ferie, der ikke er afholdt – samtidig med at de begynder at optjene ny ferie, som i princippet kan afholdes løbende i takt med, at de optjener den.
Det vil i teorien betyde, at en lønmodtager kan optjene 10 ugers ferie, som alle kan afholdes i de første 16 måneder med den nye ordning.

Det nye udkast foreslår derfor, at lønmodtagerne får deres allerede optjente feriemidler hensat og forrentet i en overgangsordning fra 1. september 2020, så de fortsat har ret til fem ugers betalt ferie i overgangsåret.

De hensatte feriepenge vil blive udbetalt, den dag medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Som nævnt er det lige nu planen, at den nye ferielov skal træde i kraft om tre år. Aftalen er indgået af arbejdsmarkedets parter, og derfor må man forvente, at der er bred opbakning i Folketinget til den nye lov. Folketinget skal dog fortsat diskutere udkastet her i efteråret, inden den nye ferielov kan endeligt vedtages.

 

Artiklen er også bragt i Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad lørdag den 23.09.2017.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!