Ny domstolsafgørelse – Den forælder der fortsat boede på parternes hidtidige fælles bopæl, var ikke af den grund bopælsforælder

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Landsretten har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt barnet fortsat havde bopæl hos far, efter mor fraflyttede parternes tidligere fælles hjem.

Af sagen fremgår at:

  • Mor tog barnet med sig, da hun flyttede
  • Barnet efter samlivsophævelsen i en periode på 6 uger opholdt sig lige meget hos begge forældre.
  • Barnet efter perioden på 6 uger opholdt sig 8 uger udelukkende hos mor.
  • Der endnu ikke var truffet afgørelse om, hvor barnet skulle have bopæl, og i hvilket omfang der skulle være samvær.

Spørgsmålet om hvor barnet havde bopæl, blev rejst i forbindelse med en fogedsag, hvor faren anmodede om bistand til at få barnet udleveret.

Retten nåede til det resultat, at faren der fortsat boede på den tidligere bopæl, ikke af den grund var bopælsforælder for barnet.

Læs mere om bopæl her.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!