Ny dom om betalinger mellem ægtefæller

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Er den ene ægtefælle insolvent når fællesboet skal deles ved skilsmisse/separation betyder det meget om en betaling som den insolvente ægtefælle på et tidspunkt måtte have foretaget for den anden ægtefælle er et lån eller om betalingen er et led i den almindelige forsørgelsespligt mellem ægtefæller.

I en sag for Vestre Landsret havde parterne været gift i 15 år og hustruen havde betalt alle udgifter til dagligt forbrug og fornødenheder herunder til parternes børn. På et tidspunkt indfriede manden et kreditforeningslån på ca. kr. 800.000,00 i hustruens ejendom med provenuet fra et lån som manden optog i eget navn i Schweizerfranc. Formålet var at få en lavere ydelse på lånet.

Lånet havde pant i hustruens hus, men hun var ikke debitor.

Da hustruen kendte til låneomlægningen fordi hun havde underskrevet pantsætningsdokumentet for det nye lån og først opdagede da lånet senere skulle indfries at hun ikke var debitor på lånet, var mandens indfrielse af hustruens lån ikke et led i den almindelige forsørgelsespligt, men et lån som manden – og dermed hans kreditorer – kunne forlange tilbagebetalt fra hustruen (VLD 15/10-2013).

 

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!